ПОВЕЋАНЕ ДЕВИЗНЕ РЕЗЕРВЕ Народна банка Србије објавила рекордну суму

БЕОГРАД: Бруто девизне резерве Народне банке Србије на крају јуна су износиле 27.506,5 милиона евра (27,5 милијарди евра), што је највиши ниво бруто девизних резерви од када се прате подаци на овај начин (од 2000. године), објавила је данас централна банка.
zlatne poluge zlato
Фото: pixabay.com

У односу на крај маја повећане су за 2.349,4 милиона евра.

Овај износ девизних резерви обезбеђује покривеност новчане масе М1 од 178,7 одсто и 7,3 месеци увоза робе и услуга, што је више него двоструко изнад стандарда којим се утврђује адекватан ниво покривености увоза робе и услуга девизним резервама.

Нето девизне резерве (бруто девизне резерве умањене за девизна средства банака по основу обавезне резерве, обавезе према Међународном монетарном фонду по основу аранжмана и другим основима) на крају јуна такође су се нашле на највишем нивоу и износиле су 23.270,3 милиона евра.

У односу на крај маја повећане су за 2.298,2 милиона евра, наведено је у саопштењу.

Највећи прилив у девизне резерве у јуну, у противвредности од 1.365,7 милиона евра остварен је по основу емисије десетогодишњих доларских одрживих еврообвезница (Сустаинабилитy Бонд) Републике Србије, на међународном финансијском тржишту.

Приливи су остварени и по основу интервенција Народне банке Србије куповином девиза на домаћем девизном тржишту у износу од 530,0 милиона евра, по основу девизних кредита у нето износу од 223,3 милиона евра и управљања девизним резервама, донација и по другим основима у укупном  износу од 156,6 милиона евра.

Наведени приливи били су више него довољни да надоместе одливе из девизних резерви реализоване измирењем девизних обавеза државе и по другим основима у укупном износу од 88,1 милион евра.

На повећање девизних резерви утицао је позитиван нето ефекат тржишних фактора у износу од 161,9 милиона евра, који је у највећој мери резултат  јачања долара у односу на евро за око 1,3 одсто, док је у супротном смеру деловало смањење цене злата за око 0,7 одсто на међународном тржишту.

Обим реализоване трговине девизама на међубанкарском девизном тржишту у јуну износио је 613,4 милиона евра и био је за 111,8 милиона евра већи него у претходном месецу.

У првих шест месеци ове године, у међубанкарској трговини реализовано је укупно 3.954 милиона евра.

У јуну вредност динара према евру готово је непромењена, док је од почетка године динар номинално ојачао према евру за 0,1 одсто.

Народна банка Србије је на међубанкарском девизном тржишту у јуну купила 695 милиона евра.

Од почетка 2024. године, Народна банка Србије је нето купила 1.330 милиона евра, ради одржавања релативне стабилности курса динара према евру.

EUR/RSD 117.0791
Најновије вести