Држава неће паорима наплатити аренду за запарложене њиве

НОВИ САД: Управа за пољопривредно земљиште је на истеку прошле године обавестила пољопривреднике шта им је од документа потребно да би могли учествовати у јавним лицитацијама ради закупа државних ораница, будући да локалне самоуправе сваке године до 30. јуна расписује јавни позив за доказивање права пречег закупа за наредну агроекономску годину, а пријаве на јавни позив с потребном документацијом достављају се најкасније до 31. октобра.

Пошто код пољопривредника још увек постоје недоумице о томе шта је потребно од документације, Управа је подсетила на то да на јавном надметању могу учествовати пољопривредници који имају регистровано  газдинство три године заредом, а да је за доказивање активног статуса потребна потврда о томе из Регистра пољопривредних газдинстава и доказ о власништву пољопривредно земљишта. Приликом подношења захтева надлежној екпозитури – филијали Управе за трезор потребно је нагласити да је потврда потребна о активном статусу за три године, а као доказ о власништву пољопривредног земљишта треба приложити извод из Јавне евиденције о непокретности не старији од шест месеци, а не нека друга уврења, потврде и друга документа.

Да би учествовали у јавном надметању, пољопривредници треба да имају најмање три године место пребивалишта у катастарској општини на којој је државна земља која се даје у закуп и да су власници најмање пола хектара оранице.

Осим физичких лица, на јавној лицитацији могу учествовати и правна лица под условом да су поседници најмање десет хектара земље и да се она граничи с државном земљом која се даје у аренду.


Сви подаци на једном месту

Информације о томе које земљиште у државној својини је планирано за давање у закуп и на коришћење доступне су на сајту Управе за пољопривредно земљиште у делу „Усвојени годишњи програми заштите, уређења и коришћења пољпривредног земљишта по јединицама локалних самоуправа”. Једним кликом на поље с називом јединице локалне самоуправе у том делу сајта приступа се годишњем програму за конкретну јединицу локалне самоуправе, а у делу годишњег програма под називом „ЈН табела” садржани су подаци о земљишту које је планирано за давање у закуп и на коришћење за дату агроекономску годину по различитим основама.


По подацима из ове године, у протекле три године дато је у закуп 5.255 хектара државних њива које су биле у парлогу, а недавно је објављен податак да је у 13 општина, од који су две у нашој покрајини, на подручју града Вршца и општине Ириг, установљено чак близу 1.000 хектара ораница које се уопште не обрађују.

Тада је најављено да ће за те њиве бити објављена јавна лицитација и да за њих неће важити напред наведени услови. Речено је ће бити дате младима који желе да се баве пољопривредом, да неће плаћати аренду, односно биће им дате бесплатно, да држава неће гледати где је газдинство регистровано и колико година је активно. Онај ко добије могућност да обрађује запарложену државну земљу биће само у обавези да оранице у одређеном року рашчисти, а после тога моћи ће уговор да продужи на 20 година, под условом да је њиву већу од десет хектара искористио за подизање вишегодишњих засада воћа и винове лозе. Ако је пак ораница мања од десет хектара, закупац је може користити за било који вид пољопривредне производње.     

З. Делић

EUR/RSD 117.3314
Најновије вести