Министарство културе честита Дан библиотекара

БЕОГРАД: Министарство културе и инфомисања честита Дан библиотекара Србије свим запосленима у овом најразуђенијем сегменту нашег културног система.
titel biblioteka, Dnevnik/Jelena Ivanović
Фото: Дневник/Јелена Ивановић

У саопштењу министарство поручују да „са повишеном пажњом и бригом реагују на појаве у више средина у Србији, чија је последица промена статуса културних установа и вештачко спајање културне делатности с другим, удаљеним делатностима“.

Чак и потреба рационализације у јавном сектору не може да оправда организациона решења која би нарушила или отежала делатност установа културе, нарочито оних са успешним дугогодишњим стажом, поручују из министарства.

Наводи се да за локалне културне средине представља корак уназад уколико се установа културе сједини са установом за спортску делатност, или се општинској библиотеци придодају послови туризма, „што се коси и са Законом о библиотечкој делатности који обавезује јединице локалне самоуправе да оснују локалне библиотеке као самосталне установе“.

Изостајање доследне примене Закона о библиотечко-информационој делатности у његовим темељним одредбама, као што је одредба о самосталној библиотеци као јавној установи, истиче Министарство, делује врло неповољно на остваривање матичних функција и угрожава развој и функционисање јединственог библиотечко-информационог система Србије.

Напомињемо да су библиотеке, у већини мањих средина, једине установе културе и једина места где грађани могу да остварују своја, Уставом загарантована права на образовање и партиципацију у културним манифестацијама, поручују из министарства. 

Како се наводи у саопштењу, „и у случајевима када су установе културе у надлежности локалне самоуправе, Министарство културе и информисања у значајном обиму помаже програмске и друге потребе, јер често локални буџети подмирују само трошкове плата и текућег одржавања“.

Локалне средине су основа укупног културног развоја и апелујемо и на Министарство за државну управу и локалну самоуправу, као и на локалне власти, да заједно учинимо потребне мере да се рад установа културе и културни живот у свим срединама подстакне и да се, у оквиру неопходних промена, изнађу целисходна решења, поручују из министарства. 

EUR/RSD 118.4426
Најновије вести