Подржано 325 пројеката у области културног наслеђа

Министарства културе и информисања објавило је резултате Конкурса за културно наслеђе за ову годину у седам области - непокретно културно наслеђе, археолошко наслеђе, стара и ретка библиотечка грађа, библиотечко-информациона делатност, архивска грађа, музејско наслеђе и нематеријално наслеђе.
tv, muzika, knjige, film, umetnost, pixabay
Фото: pixabay.com

Одлукама конкурсних комисија на седам конкурса од 607 пројеката подржано је 325, у укупном износу од 340.749.000 динара, што је, како наводе у Министарству, и бланирано упркос кориговању буџета. Свих седам конкурса расписано је 21. децембра 2019, али је због ванредног стања услед пандемије коронавируса пролонгиран читав поступак.

У области непокретног културног наслеђа од 112 пријављених пројеката комисија је прихватила 51 који ће бити финансиран или суфинасиран са 154.820.000 динара. Када су у питању пројекти из Војводине они се углавном односе на поправке зграда. Тако је Покрајински завод за заштиту споменика културе добио помоћ за санацију крова зграде у Петроварадину (пет милиона динара), Завод за заштиту у Сремској Митровици за фасаду Галерије “Лазар Возаревић” (пет милиона динара), наткривање археолошког локалитета Зидине или Ширинград у Мачванској Митровици и рестаурацију мозаика Царске палате Сирмијума, а Музеј Срема за санацију зграде. Заводу за заштиту у Зрењанину прихваћен је пројекат на обнови Бибићеве куће у Меленцима (12 милиона динара) и цркве Св. Николе у Ечки, панчевачком за утврђивање непокретних културних добара у Јужном Банату, а Галерији “Сава Шумановић” из Шида за наставак поправки. Жупи Св. Герарда прихваћен је пројекат за Жупну цркву у Вршцу. Издавачкој кући Платонеум одобрена је помоћ за издавање монографије Краљева црква у Студеници. (2,7 милиона динара).

У области археолошког насле­ђа пријављен је 71 пројекат, а комисија је одобрила помоћ у износу од 31.690.000 динара за 42. У питању су, када је реч о Војводини, локалитети Доња Брањевина на коме ради Градски музеј у Сомбору, истраживање Народног музеја у Кикинди на некрополи у Мокрину. Народни музеј у Панчеву добио је за локалитет Долово- Циглана, прихваћен им је и пројекат за археолошко рекогницирање општине Ковин, а Музеј Војводне за археолошки парк Чуруг. Заводу за заштиту споменика у Суботици помоћ ће бити омогућена за археолошку мапу Северне Бачке и локалитет “Градиште” у Иђошу.

У области старе и ретке библиотечке грађе пријављено је 14 пројеката, 11 је прихваћено и за њих је одобрен износ од 9.507.000 динара. За заштиту раритетних и старих књига помоћ ће добити Градска библиотека “Карло Бјелицки” у Сомбору и Градска библиотека ”Жарко Зрењанин” у Зрењанину. У библиотечко-ин­фор­ма­ционој делатно­сти на конкурс Министарства културе пријављено је 57 пројеката, а за финансирање оли суфинансирање је одабрано 33 и за њих ће бити издвојено 29.678.000 динара.

У области нематеријалног културног наслеђа стигло је 100 пријава, а комисија је прихватила 46 пројеката за које ће бити из­двојено 13.650.000 динара. Од војвођанских институција изабран је Музеј Војводине за истраживање нематеријалног културног наслеђа.

Када је у питању архивска грађа од 78 пристиглих пријава прихваћена су 42 пројекта који ће укупно добити 26.454.000 динара. Међу прихваћеним пројектима из Војводине су историјски архиви из Кикинде за поткровље депоа, Панчева и Беле Цркве за заштиту архивске грађе, Сенте за одсек у Бечеју, Зрењанина за пројекат Срби у Банату 1404-1594 и Сто година Банатског Карађорђева. Завод за заштиту споменика у Суботици добија помоћ за заштиту архивске грађе, Архив Војводине за другу фазу пројекта Српске привилегије, публикацију Међународног архивског савета и истраживање злочина над српским народом у НДХ 1941-1942, а друштво архивских радника Војводине за Међународно архивско саветовање. КУД „Владимир Назор“ из Сомборамдобија по­моћ за пројекат о културном и просветном животу сомборских Хрвата 1936-1971, а матица српска за објављивање преписке Лазе Костића и Милана Кашанина.

Највише пројеката, 175 пријављено је у области музејског наслеђа, а прихваћено је 100 за које је предвиђена сума од 74.950.000 динара. Од пројеката из Војводине изабрани су Музеј Жеравица из Новог Милошева, Народна библиотека из Беле Цркве за побољшање услова чувања предмета, Градски музеј из Врбаса за ликовни депо, а из Вршца за аквизиције од 2002. до 2019. Народни музеј из Зрењанина добиће помоћ за дрвени лустер Полијелеј из 1830, радионице и пројекат Музеј у школама. Савремена галерија у Зрењанину конкурисала је са пројектом посвећеном колонији у Ечки, а Музеј Војводине са „Руке про­шлости“. Спомен-збирци Павла Бељанског прихваћени су пројекти посвећени обележавању 50 година Меморијала уметника, изложби Сава Шумановић и европски реализам 1921-1942. и делатности групе „Живот“, Поклон-збирка Рајка Мамузића добиће помоћ за рестаурацију дела из сталне поставке, Народни музеј у Панчеву за рестаурацију дела Зорана Петровића из легата и фонда, а Народна библиотека Оyаци за каталог сталне поставке.

Завичајни музеј из Руме добија помоћ за етнолошку изложбу 250 година досељавања Словака у Стару Пазову, као и заштиту музејских предмета, а Галерија Лазар Возаревић из Сремске Митровице за монографију о овом уметнику. Сомборски Градски музеј конкурисао је са пројектима реконструкције процеса израде предмета из бронзаног доба као и конзервацијом средњовековног прстења из збирке, суботички планира изложбу барокног сликара Сенсера, Галерија Сава Шумановић из Шида изложбу Црнка из Париза, а Удружење за неговање традиције из Новог Бечеја музејску поставку у Житном магацину у Новом Милошеву.

          Н. Попов

EUR/RSD 117.3378
Најновије вести