ЈКП „Водовод и канализација“ ангажује раднике преко приватних агенција

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација” ангажоваће 22 радника за различите привремено-повремене послове, а донета је одлука да се уговор додели новосадским агенцијама „Монтоп ХРС” и „Лаборис ХРС”, које су заједно учествовале на тендеру.
vodovod i kanalizacija
Фото: Dnevnik.rs

Програмом пословања градског предузећа за услуге агенције за привремено запошљавање опредељено је око 45,45 милиона динара, без ПДВ-а, те ће уговор бити закључен управо на тај износ, будући да годишњи обим посла није могуће прецизно утврдити, с тим што ће плаћање бити реализовано по одрађеном послу, у складу с потребама наручиоца.

На основу оквирних количина из тендерске документације, група из Београда, с носиоцем посла, агенцијом „Г2 Фалцон 2015” на челу, и учесницима привредним друштвима „Трансy” и „Визија 2019”, понудила је да раднике уступи за око 1,73 милион динара, без ПДВ-а, а иако повољнија, њихова понуда је одбијена јер нису испунили основне услове конкурса, па је руководство „Водовода и канализације” одлучило да по цени од 1,75 милион ангажује новосадске агенције. Наведени износи, иначе, представљају јединичне цене оквирних потреба, на основу којих ће услуге агенције за привремне послове бити фактурисане.

Према техничким спецификацијама тендерске документације, комуналном предузећу су потребна три различита аналитичара с вишом и високом стручном спремом, чија би месечна нето зарада износила око 62.400 динара. Виши администратор, са средњом или вишом стручном спремом, зарађиваће око 55.100 динара, а у опису посла је наведено да ће помагати руководиоцима службе или сектора, ажурирати и архивирати податке, документацију и слично.

Радник који очитава водомере (први и други степен стручне спреме) добијаће 44.800 динара, а по 41.800 динара помоћни радник у лабораторији, манипулант на црпној станици и оператер на телефонској централи

За багеристу и ауто-механичара предвиђено је по готово 49.200 динара, док је ће запослени на радним местима за које је неопходна средња стручна спрема трећег и четвртог степена зарађивати око 46.300 динара. Радник који очитава водомере, с првим и другим степеном стручне спреме, добијаће 44.800 динара, док ће помоћни радник у лабораторији, манипулант на црпној станици и оператер на телефонској централи добијати по 41.800. За радника који ће бити задужен за одржавање хигијене, намењено је око 40.400 динара месечно.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.5834
Најновије вести