Расписан тендер за затварање и санацију зрењанинске депоније

ЗРЕЊАНИН: Градска управа Зрењанин је расписала тендер за израду пројекта за затварање и потпуну санацију, односно ремедијацију градске депоније, објављено је на Порталу јавних набавки. Рок за подношење пријава је 25. октобар, а процењена вредност овог посла је 12 милиона динара. Задатак је израда пројекта за потпуну санацију, то јест ремедијацију депоније, односно целовито чишћење локације.
zrenjanin centar
Фото: Dnevnik.rs

У тендерској документацији се наводи да се депонија налази на око пет километара од центра Зрењанина и да заузима површину од 20 хектара, од чега је отприлике половина прекривена смећем.

„Градска депонија је заправо сметлиште, с обзиром на то да од 1986. служи за несанитарно депоновање помешаног комуналног отпада, што продукује загађене процедне воде из отпада. Притом, на локацији не постоје никакви санитарно-технички системи за спречавање отицања процедних вода, као ни системи за било какав третман отпада”, наводи се у тендерској документацији.

У Зрењанину постоји званична депонија на југозападној страни града. Простор за ту намену одређен је урбанистичким пројектом који је још 70-их година прошлог века урадио Завод за урбанизам, просторно планирање и изградњу Зрењанин. Претходна депонија, која је након тога санирана, налазила се јужно од града, поред магистралног пута Зрењанин - Београд.

Постојећа градска депонија се користи за одлагање смећа са подручја града већ четврт века. Налази се на периферији града, има асфалтирани приступни пут, а на њој се обавља равнање, сабијање и разастирање отпадног материјала, као и делимично прекривање инертним материјалом. За ту сврху посебно се издваја грађевински отпад.

Међутим, приликом довожења на депонију не евидентира се врста и количина довеженог материјала. На депонији заврши целокупан комунални отпад, заједно са опасним отпадом из домаћинства, као и неопасни индустријски отпад.

Такође, депонија није обезбеђена од филтрирања такозваних процедних и оцедних вода кроз слојеве земљишта, те се може угрозити квалитет подземних вода. На депонији не постоји ни систем биотрнова за отплињавање депонијских гасова, као ни њихово сакупљање, те може доћи до појава спонтаних пожара, што се у претходном периоду и догађало.

Ж. Балабан

 

Пројекат „Непристрасно кроз Зрењанин” реализује ДВП Дигитал, а суфинансира Град Зрењанин. Ставови у подржаном пројекту не изражавају нужно ставове органа који је доделио средства.

EUR/RSD 117.0802
Најновије вести