РЕТКИ ЦВЕТОВИ ОКО СУБОТИЦЕ Лепа шафрањика опстаје у пешчари

СУБОТИЦА: Шафрањика је једна од најлепших, али и најугроженијих заштићених биљних врста у Србији. Расте само на северу Војводине и у Мађарској, док у Италији и Румунији постоје одређени варијетети овог предивног цвета.
sfranjika
Фото: JP Palić Ludoš

Како би очували ову врсту од уништења, запослени у ЈП „Палић Лудош” већ трећу годину у заштићеном подручју Предео изузетних одлика „Суботичка пешчара“ пребројавају јединке, да дођу до апсолутне бројке шафрањика (Colchicum bulbocodium), предивног цвета љубичасто-беле боје.

Акција пребројавања једне од најугроженијих биљака у Србији спроведена је крајем марта и како оцењује Сандра Чокић из Сектора за заштиту животне средине у Јавном предузећу „Палић – Лудаш“, акција је била успешна.

- Уочено је значајно повећање броја јединки у цвету, повећање укупне површине на којој се појављује ова биљка, као и велики број нових локалитета, на којима ова врста није констатована од када се ради мониторинг, односно, пројекат праћења стања – каже Сандра Чокић. Пребројавање је, с прекидима због неповољних временских услова, потрајало више дана. Баш због лоших временских услова, ове године је изостало организовано бројање са разним заинтересованим групама љубитеља природе, институцијама и појединцима. У бројању су учествовали чувари и други запослени у предузећу које управља овим заштићеним подручјем.

Директорка Јавног предузећа „Палић – Лудаш“ Марта Добо објашњава да је главни узрок угрожености директно уништавање, односно преоравање станишта, које се и догодило на великом делу Суботичке пешчаре, 2002. године. Тадашњи покушај проширења обрадивих површина је проузроковао фрагментацију исконских станишта ове врсте и довео је на руб опстанка.

Фото: JP Palić Ludoš

Ендемска у Панонији

Шафрањика је вишегодишња зељаста биљка, висока 8 - 15 центиметара. Има кртоласту луковицу са кожастом туником и два до три листа, који су линеарно ланцетасти, голи и јављају се у пролеће за време цветања током фебруара и марта. Цветови су ружичасти или љубичасти, ретко бели. Веома личи на сродног мразовца, који је заступљен на истом станишту, али цвета у јесен. Низијска форма шафрањике је ендемит Панонске низије. Врста је заштићена Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива.


- Установљавањем тренда популације, видећемо колико брзо напредује ревитализација шумостепских станишта и да ли су и колико активности на мерама активне заштите природе, које управљач реализује од 2008. године, ефикасне. Сакупљени подаци су основа за израду стратегије заштите локалне субпопулације шафрањике. Снимљено стање је основа за даљи мониторинг и могућност укључивање наших институција у међународне пројекте - каже Марта Добо.

Лепи цвет мами излетнике да га уберу, али није то разлог угрожености шафрањике. Она страда од еутрофизације и убрзане сукцесије екосистема, неадекватног управљања стаништем, узоравања, због чега долази до фрагментације станишта. Угрожена је неконтролисаном испашом стоке, али и директним чупањем јединки.

С. Иршевић

EUR/RSD 117.3380
Најновије вести