Између највише и најниже плате јаз 93.338 динара

По подацима Републичког завода за статистику, просечна јулска зарада запослених у Србији била је 64.731 динара и за 339 динара била је мања од оне исплаћене месец дана раније, када је у ковертама било 65.025 динара.
novac
Фото: Tanjug/pixabay.com, ilustracija

Иако је просечна зарада у јулу мања негу у јуну, медијална зарада није се мењала и била је 49.999 динара, што, заправо, значи да је око половине укупно запослених тог месеца зарадило тај износ.

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности за које РЗС објављује податке, у девет је зарада била виша од републичког просека, а у 10 мања. Између највише и најниже јулске просечне зараде по делатностима разлика је огромна - чак 93.338 динара, а када се просечне зараде посматрају кроз призму медијалне, која је у јулу била за динар мања од 50.000 динара, у две делатности зарада је била нижа од тог износа. 

Просечна зарада у јуну је у две делатности прескочила износ од 100.000 динара. Највише су, у просеку, зарадили запослени у делатности информисања и комуникације – 132.979  динара, а потом у финансијским делатностима и делатности осигурања - 110.773 динара.

Најмање јунске просечне нето зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране – 39.641 динар, а та делатност једина је у којој су оне биле испод 40.000 динара. Мање од 50.000 динара, у просеку, зарадили су још само запослени у осталим услужним делатностима - 46.708 динара.

Просечна зарада виша од 100.000 динара у јулу је исплаћена у десет области. Највише су, у просеку, зарадили запослени у рачунском програмирању, консултантским и с тим повезаним делатностима – 174.486 динара, а следе они који раде у у ваздушном саобраћају - 163.548 динара. На трећем месту по висини зарада су оне исплаћене запосленима у области научно истраживање и развој, које су у јулу, у просеку, биле 134.857 динара. Запослени у области експлоатација сирове нафте и природног гаса у јулу су, у просеку, зарадили 131.346 динара, а они који раде у области финансијске услуге, осим осигурања и пензионих фондова 126.610 динара. У области услужне делатности, у рударству и геолошким истраживањима у јулу је у коверти било 116.044 динара, а у области производња дуванских производа 115.427 динара, док су запослени у производњи кокса и деривата нафте тог месеца зарадили 114.433 динара. У области управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем јулски просек зарада био је 108.327 динара, а у производњи основних фармацеутских производа и препарата 104.914 динара.

Најтање коверте

Запослени у три области у јулу су зарадили мање од 40.000 динара. Најмање новца било је у коверти запослених у области припреме и послуживања хране и пића – 36.981 динар, следе зараде запослених у области остале личне услужне делатности, који су тог месеца зарадили 37.080 динара и у области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја, где је јулска просечна плата била 39.154 динара.

За свега 61 динар зараде запослених у области поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству прескочиле су 40.000 динара, а мање од 41.000 динара зарадили су још само запослени у области   туристичке агенције, тур-оператери и резервације - 40.853 динара.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5759
Најновије вести