Oд 1. jануара подстицаjи и за производњу jунећег меса

Пољопривредници коjи се баве сточарством моћи ће од 1. jануара 2017. да рачунаjу на подстицаjе за производњу jунећег меса, како би се и ова врста сточарске производње унапредила с обзиром на велику тражњу на тржишту.

Истовремено, млади пољопривредници имаће право да користе и бесповратна средства за оснивање своjе пољопривредне производње, а по посебним програмима моћи ће да користе и кредите за почетнике у пољопривредноj производњи, без обзира да ли jе реч о примарноj пољопривредноj или прерадиjивачкоj производњи.

Tо jе утврђено изменама Закона о подстицаjима у пољопривреди и руралном развоjу коjе ће ступити на снагу од 1. jануара 2017, а коjе иначе, предвиђаjу шири обухват оних коjи ће моћи да остваруjу подстицаjе, док jе посебна пажња усмерена на оне коjи се баве сточарском производњом.

Предвиђено jе да пољопривредници коjи се баве сточарством могу да рачунаjу на подстицаjе за узгоj крава, поред других подстицаjа коjи су већ предвиђени за друге гране пољопривреде.

Наиме, подстицаjи за узгоj телади за тов су од 5.000 динара по грлу, за тов jунади минимално 10.000 динара по грлу, док су подстицаjи за краве доjиље од 20.000 динара по грлу.

Прецизирано jе да пољопривредник коjи оствари право на подстицаjе за тов jунади не може да рачуна на подстицаjе за премиjу за млеко прозведеног од подстицаjа за краве доjиље.

Подстицаjи за тов jунади остваруjу се ако jе товно грло намењено за производњу меса било у власништву пољопривредника наjмање 185 дана, након цега jе предато кланици или jе намењено извозу.

За девастирана подручjа попут, Беле Паланке, Tрговишта, Сврљига, Бабушнице и слицних локалних заjедница, у 2017. предвиђени су и већи износи субвенциjа него за друга подручjа, а у циљу да људи остаjу да живе на том подручjу, али и да у те краjеве долазе и засниваjу своjу пољопривредну производњу.

Иначе, буџет за пољопривреду за 2017. већи jе за 3,32 милиjарде динара у односу на 2016, а четири пута више средстава опредељено jе за развоj мера конкурентности, односно за субвенционисање инвестициjа.

Уместо 526 милиона колико jе било предвиђено 2016, у 2017. години за то ће бити намењено 2, 2 милиjарде динара.

(Танјуг)

EUR/RSD 117.5946
Најновије вести