Паорима јефтини зајмови за куповину ораница

Развојни фонд АП Војводине објавио је конкурс за куповину њива, воћњака, винограда, ливада и пашњака. Како се наводи на сајту РФВ-а, конкурс је отворен до искоришћења своте планиране за његову реализацију.
oranica, Tanjug/Jaroslav Pap
Фото: Танјуг/Јарослав Пап

Право учешћа на конкурсу имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у АП Војводини, која имају активан статус газдинства и навршених мање од 70 година живота. Инвестиција која је предмет финансирања се мора реализовати у АПВ.

Новац је намењен за куповину пољопривредног земљишта у циљу укрупњавања поседа регистрованих пољопривредних газдинстава, а износ се, у складу с кредитном способношћу подносиоца захтева, креће од 300.000 динара до 20.000.000. Сопствено учешће је најмање 20 одсто вредности пољопривредног земљишта које је предмет куповине.

Рок враћања кредита је до седам година, у оквиру којих је обухваћен грејс-период до 12 месеци.

Од  300.000 динара па  до 20.000.000 износ кредита

У грејс-периоду обрачунава се и плаћа интеркаларна камата месечно, тромесечно или шестомесечно, у висини уговорене каматне стопе, а ануитети се обрачунавају и плаћају месечно, тромесечно или шестомесечно. Накнада за обраду кредитног захтева износи 5.000 динара, а за коришћење услуга Кредитног бироа износи 246 динара.

Износ камате за земљиште које се налази на територији општина I и II степена развијености је два одсто уколико постоји гаранција, односно три одсто ако је у питању хипотека. Уколико се ради о земљишту у општинама III и IV групе развијености, камата је један и два одсто.


Рок годину дана

Куповина пољопривредног земљишта ће се обавити у року од најдуже 12 месеци рачунато од дана закључења уговора о кредиту.

Све додатне информације могу се добити лично на адреси: Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите, електронским путем на: kreditno@rfapv.rs, или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.


Минимални услови потребни за конкурисање су да подносилац захтева нема доспелих неизмирених обавеза по кредитима одобреним од Фонда за развој АПВ и по основу пореза и осталих јавних прихода. Куповина пољопривредног земљишта мора се обавити од власника који нису законски наследници у правој линији или брачни другови. Пољопривредно земљиште које је предмет куповине мора бити у пречнику до 50 киометара од седишта регистрованог пољопривредног газдинства.

З. Делић

EUR/RSD 117.5834
Најновије вести