Попис нелегалних кућа и станова од врата до врата

У Новом Саду 23.децембра почиње пријем обавештења за евидентирање незаконито изграђених објеката, на основу којег ће се обавити њихов попис. Помоћница начелника Градске управе за инспекцијске послове

и главна грађевинска инспекторка Славица Лазов објашњава за „Дневник” да се читав град ангажовао на попису незаконито изграђених објеката да би тај посао био обављен до половине новембра наредне године. Она напомиње да је у Новом Саду већ поднето 30.000 захтева за легализацију објеката по претходним законским актима и да они који нису добили решење не треба поново да подносе захтеве јер су претходни валидни и по њима ће се поступак наставити.

– Грађани сада треба да поднесу обавештење о незаконито изграђеном објекту – објашњава Славица Лазов. – Обавештења се подносе на шалтерима у Градској кући, у Управи за урбанизам и у свим месним заједницама на територији града Новог Сада. На тим местима грађани могу узети и формуларе које треба попунити и који су за нас обавештење за евидентирање незаконито изграђеног објекта.

Важно је нагласити да обавештење не треба да попуњавају сви: то не треба да чине они који су већ поднели захтев за легализацију по претходним прописима, они који су подносили захтев за упис права својине а нису добили решења по том истом закону, они који су радили по грађевинској дозволи, а нису имали употребну, чији је објект изграђен до 1968. године – њихова легалност се не испитује јер су легални и нема потребе да се озакоњују. Не треба да подносе захтев ни они који су имали грађевинску и употребну дозволу, али да се никада нису уписали у Катастар.

У већ одштампани формулар грађани треба да унесу личне податке и податке о илегалном објекту. Посебно је важна адреса становања и контакт-телефон, наглашава наша саговорница, да би се с подносиоцима захтева ступило у контакт у каснијој фази када се буде поступало по тим обавештењима.
– Тренутно само прикупљамо обавештења за евидентирање незаконито изграђеног објекта, а попис креће тек од 18. јануара наредне године и одвијаће се по зонама. Грађани ће преко месних заједница бити обавештени о датуму пописа.

Понављам да они који су у поступку легализације не подносе обавештење, да се посао не би дуплирао. Када се заврши попис за одређене зоне, грађевински инспектор на основу пописаних образаца доноси решење о рушењу и то решење доставља Управи за урбанизам и њиме се заправо започиње поступак озакоњења. Решење о рушењу не требе никога да уплаши јер ће њега добијати сви и буквало значи само први корак у поступку озакоњења – истиче Славица Лазов. – Дакле, сада се не подносе захтеви за легализацију као пре већ само обавештење да бисмо имали што више података о објектима, што ће нам омогућити да сачинимо обрасце на лицу места. Када се одређене зоне у граду уз помоћ месних заједница попишу, у Управи за урбанизам доносе се решење и покреће се поступак озакоњења. Тада ће власници бити позивани од те управе ради озакоњења.

Наша саговорница наглашава да грађани сада треба у што већем броју да попуне обавештење, али и да не мисле да су тиме испунили све обавезе и да су започели процес озакоњења јер он тек следи. Обавештење које подносе, додаје, важно је јер им то помаже да не лутају на путу до озакоњења.

– Када прикупимо обавештење за евидентирање незаконито изграђеног објекта, преко месних заједница обавестићемо грађане у којем термину ће која улица бити пописивана. Биће слично искључивању струје по одређеним улицама. Има довољно пунктова на којима грађани могу попунити поменуто обавештење. Читав Град ради на том поступку да би помогао грађанима Новог Сада да озаконе своје објекте јер је то у јавном интересу. Све информације и формулар налазе и на сајту Градске управе за инспекцијске послове. Ближе објашњење и информације могу се добити на телефон Одељења за грађевинарство 021/4872-444 или на Диспечерски центар 021/4872-402, 4872-403 и 4872-404.  Имејл-адреса је грађевинска­инспекција.новисад.рс –  каже Славица Лазов.

Љ. Малешевић
 

Такса најмање 5.000 динара

Власници који су већ у поднели у претходном периоду захтев за легализацију, као и они који ће то тек учинити ,  плаћаће само фиксну таксу која за стамбене објекте до 100 квадратних метара износи 5.000 динара, а до 200 квадрата 15.000 ,  оне до 300 квадрата 20.000, а преко тога 50.000 динара. Када је реч о комерцијалним објектима, такса до 500 квадрата је 250.000, за објект од 500 до 1.000 квадрата она је 500.000 , а за оне до 1.500 квадратних метара милиона динара.
Поред ове фиксне таксе, грађани који озакоњују објекте треба да прибаве само два документа: извештај затеченог стања објекта с елаборатом геодетских радова, као и доказ о праву својине.

Донето 1.300 решења о рушењу објеката

Главна грађевинска инспекторка Славица Лазов истиче да  Грађевинска инспекција тренутно има 1.300 решења из ранијих година о рушењу илегалних објеката. Они су у Управи за урбанизам, која ће сада кренути у поступак њихове легализације по Закону о озакоњењу објеката. Додаје да од 30.000 претходних година поднетих захтева за легализацију треба да се утврди стварни број који треба легализовати јер има доста дуплираних захтева.

Пописивачи с легитимацијама

Када им на кућне адресе дође комисија за попис објекта  треба да траже од њих званичне службене легитимације , јер ће то моћи да чини само они који имају званичну лиценцу града Новог Сада. Дакле, грађани треба да провере оне који долазе у њихове куће.Пописне комисије ће приликом изласка на терен имати геодетске  сателитске снимаке и знаће шта је легално , а шта није. Комисије ће због тога пописивати само оно што није легализовано. Попис ће трајати до 13.новембра наредне године, а крајњи рок према Закону је да се заврши до 27.новембра. Уколико се на терену покаже да је потребно више Комисија за попис , ми ћемо их формирати. Очекујемо да ће најтежи попис бити у Сремској Каменици због конфигурације места и чињеница да нису дефинисане улице. То је разлог више да се грађани сами пријаве и да ступимо у контакт са њима. 
 

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА КОРАК ПО КОРАК
Ко да поднесе захтев, а ко не

Попис свих незаконито изграђених објеката на територији Града Новог Сада, по Закону, мора да се заврши до 27. новембра 2016. године.
Попис незаконито изграђених објеката по месним заједницама радиће се по усвојеној динамици пописа, по којој свака МЗ има свој одређени период, током целокупног пописа.
Законом је дата могућност да инвеститори незаконито изграђених објеката сами поднесу Обавештења за евидентирање незаконито изграђеног објекта (у даљем тексту: обавештења).
Обавештења се подносе у месним заједницама и на шалтерима писарнице у Градској кући и Градској управи за урбанизам и стамбене послове, од данас, 23. децембра 2015.
Подносиоце обавештења је потребно информисати о томе да ће се попис спровести кад по динамици пописа њихова МЗ дође ред. О времену пописа мештани сваке МЗ, укључујући и подносиоце обавештења, биће благовремено информисани.

Инвеститори нелегалних објеката који НЕ ТРЕБА да поднесу обавештење су они који:
1. су већ поднели захтев за легализацију; 
2. су поднели захтев у Катастру по „Вељином“ закону;
3. имају објекат изграђен пре 1968. године;
4. имају грађевинску дозволу за објекат, али нису исходовали употребну дозволу;
5. имају употебну дозволу, али нису предали на укњижбу.
Образложење зашто НЕ ТРЕБА да подносе обавештење:
1. ако су већ поднели захтев за легализацију – поступак легализације прелази одмах у поступак озакоњења;
2. ако су поднели захтев у Катастру по „Вељином“ закону – захтев прелази одмах у поступак озакоњења;
3. имају објекат изграђен пре 1968. године – ти објекти су легални, нема потребе да се озакоњују;
4. имају грађевинску дозволу за објекат, али нису исходовали употребну дозволу – подносе захтев у Радничкој 2 за издавање употребне дозволе у редовном поступку;
5. имају употебну дозволу, али нису предали на укњижбу – предају захтев за укњижбу у Катастар.
 

ПЛАН ЗА ГРАД НОВИ САД
Време пописа по месним заједницама

Динамика пописа по месним заједницама града Новог Сада је следећа:

од 18. јануара 2016. до 31. марта 2016. године – планиран је попис у следећим Месним заједницама:

 Степановићево
 Лединци
 Буковац
 Руменка
 Ченеј
 Каћ
 Бегеч
 Кисач
 Стари Лединци

од 18. јануара 2016. до 31. августа 2016. године – планиран је попис у следећим месним заједницама:

 Будисава
 Немановци и Пејићеви     салаши

од 18. јануара 2016. до 31. октобра 2016. године – планиран је попис у следећим месним заједницама:

Футог
Ковиљ
Ветерник
Адице

од 18. јануара 2016. до 13. новембра 2016. године – планира се попис у следећим месним заједницама:

Петроварадин

од 1. априла 2016. до 31. августа 2016. године – планира се попис у следећим месним заједницама:

 „Соња Маринковић“
 „Бошко Буха“
 Лиман
 Подбара

од 1. априла 2016. до 31. октобра 2016. године – планира се попис у следећим месним заједницама:

 Видовданско насеље
Слана бара
Братство–Телеп
Јужни Телеп
Југовићево
„Гаврило Принцип“
 Народни хероји
 Шангај
Житни трг

од 1. априла 2016. до 13. новембра 2016. године – планира се попис у следећим есним заједницама:

Сремска Каменица
Стари град
Клиса

од 1. септембра 2016. до 13. новембра 2016. године – планира се попис у следећим месним заједницама:

Детелинара
Бистрица
„Никола Тесла“
Раднички
Прва војвођанска бригада
„Сава Ковачевић“
Салајка
Острво
Омладински покрет
Дунав
„Иво Андрић“
Лиман 3
„Вера Павловић“
„7. јули“

EUR/RSD 118.0278
Најновије вести