обвезнице

Економија / Наслови Телеком иде у корпоративне обвезнице - рок за упис 30 дана
БЕОГРАД: Скупштина акционарског друштва "Телеком Србија" донела је одлуку о издавању 2,35 милиона корпоративних обвезница чија је укупна номинална вредност 23,5 милијарди динара, наводи се у документима објављеним на интернет страници те компаније.
Економија / Берза Телеком Србије: С поносом крећемо у издавање обвезница
Обвезнице Телекома Србија ће бити емитоване са роком доспећа од пет година, односно на средњи рок, у износу од 23,5 милијарди динара (око 200 милиона евра) и имаће карактер неамортизујућих обвезница.
Свет Британија први пут продала обвезницу с негативним приносом
ЛОНДОН: Велика Британија је данас први пут продала државну обвезницу с негативним приносом, што значи да влада реално зарађује задужујући се, пошто су инвеститори пристали да им се по доспећу исплати нешто мања сума од оне коју су позајмили држави.
Економија / Наслови Мали: Велико интересовање инвеститора за наше обвезнице
БЕОГРАД: Министар финансија Синиша Мали изјавио је да је Србија продала државне обвезнице деноминоване у еврима на рок од 20 година, по стопи приноса од три одсто и успешно реализовала целокупну емисију у укупном износу од 150 милиона евра.
Економија / Наслови Ускоро први пут динарске обвезнице на 20 година
ДРВАР: Председник Србије Александар Вучић најавио је да ће држава на домаћем тржишту хартија од вредности ускоро први пут понудити динарске обвезнице на период од 20 година.
Економија / Наслови Србија емитује обвезнице за 8,9 млрд динара због "швајцараца"
БЕОГРАД: Влада Србије је одлучила да емитује дугорочне државне хартије од вредности у износу од 8,97 милијарди динара ради накнаде трошкова везаних за конверзију и умањење дуга грађана по Закону о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима, објављено је у Службеном гласнику.
Економија / Берза Страни инвеститори разграбили државне обвезнице на берзи
БЕОГРАД: На Београдској берзи државне обвезнице 4. јула су покуповали страни инвеститори, а индекси су се задржали на позитивну позицију. Укупан промет на трговању износио је око 84 милиона динара (712,7 хиљада евра).
Економија / Берза Јагма инвеститора за динарском обвезницом Србије
БЕОГРАД: Да је српски дуг на цени међу инвеститорима потврдило је данашње одлично трговање трогодишњом динарском обвезницом Републике Србије на Београдској берзи и ниска камата овог задуживања, док је на тржишту акција пажњу улагача углавном привукла Комерцијална банка.
Економија Ближи се рок за почетак исплате обвезница за реституцију
По подацима Агенције за реституцију до почетка овог месеца старим власницима или њиховим наследницима враћено је 6.397 објеката, од чега 4.473 пословна простора, 931 стан и 993 зграде.
Економија Обвезница за реституцију касне, стари власници хоће имовину
– Уко­ли­ко Вла­да Ср­би­је, на пред­лог Ми­ни­стар­ства фи­нан­си­ја, не утвр­ди на вре­ме­не ко­е­фи­ци­јент на осно­ву ко­јег ће се при­ме­њи­ва­ти утвр­ђе­на осно­ви­ца обе­ште­ће­ња од 15. де­цем­бра ове го­ди­не, др­жа­ва би мо­гла до­ћи у си­ту­а­ци­ју пот­пу­не не­си­гур­но­сти јер по­сто­ји мо­гућ­ност да је гра­ђа­ни ту­же с вр­ло не­извсним ис­хо­дом – из­ја­вио је ди­рек­тор Аген­ци­је за ре­сти­ту­ци­ју Стра­хи­ња Се­ку­лић.
EUR/RSD 117.5959
Најновије вести