Сентандрејски пут ускоро постаје булевар

НОВИ САД: Сентандрејски пут би ускоро требало да добије нови изглед, с обзиром на то да је Програмом уређивања грађевинског земљишта предвиђено да у тој улици буде изграђена нова саобраћајница булеварског типа и то на потесу од кружне раскрснице с Приморском улицом до Велебитске.
sentandrejski put
Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

Планирано да је буду изграђене две коловозне траке широке по седам метара, с по две саобраћајне траке, у дужини од 1.380 метара, које ће бити раздвојене разделним острвом. Осим коловоза, планирана је изградња обостраних пешачких стаза, као и једностране бициклистичке стазе намењене двосмерном саобраћају.

Да би се омогућило прикупљање и каналисање саобраћаја који опслужује објекте дуж Сентандрејског пута, планирана је реконструкција постојећих и изградња недостајућих сервисних саобраћајница, наводе за „Дневник” у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.

У циљу обезбеђивања предуслова за паркирање возила, наводи се у наставку, предвиђена је изградња паркинг-места, где то просторна ограничења дозвољавају.

Изградиће се и колектор атмосферске канализације, чиме ће се створити предуслови за ефикасно одвођење атмосферских вода с коловоза. Све отворене раскрснице биће обезбеђене семафорима.

Фото: Dnevnik (Slobodan Šušnjević)

Градиће се и мост-близанац

У оквиру новог булевара планирано је да буде изграђен и нови мост-близанац, непосредно уз Сентандрејски, и то због изузетне саобраћајне оптерећености на истоименом путу.

Тиме ће се повећати укупан број саобраћајних трака, а проток саобраћаја на Сентандрејском путу биће квалитетнији и бржи, наводе у Градској управи за земљиште и инвестиције. Због тога је 22. новембра прошле године, у складу с Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2017. био спроведен отворени поступак јавне набавке за израду техничке документације за нови мост с пратећом инфраструктуром и јавним осветљењем.

Након тога је поднет захтев за заштиту права, а даље активности у поступку јавне набавке су обустављене док Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки не донесе решење о поднетом захтеву, казали су за „Дневник” у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције.


Како сазнајемо, у плану је и постављање новог јавног осветљења на делу те саобраћајнице, као и стубови јавне расвете на разделном острву дуж Сентандрејског пута. Биће осветљене и приступне саобраћајнице и с једне и с друге стране тог пута. Пре почетка радова најпре мора да се реконструише, односно, изгради водоводна мрежа.

Сви планирани радови допринеће ефикаснијем, рационалнијем и безбеднијем одвијању саобраћаја на траси Сентандрејског пута, важног улазног правца у Нови Сад, на којем се свакодневно одвија интензиван транзитни саобраћај, казали су у Градској управи, наводећи да се иде ка томе да се гужве регулишу већ на самим улазима у град, при чему је у том смислу најугроженији транзитни правац на Сентандрејском путу.

Како је даље речено, то је саставни део мреже државних путева на територији Републике Србије.

У складу с новом Уредбом о категоризацији државних путева, Сентандрејски пут има статус државног пута IIА реда. Осим што има велику улогу у одвијању транзитног саобраћаја, Сентандрејски пут има и веома велики значај и у одвијању локалног те, као такав, представља један од најоптерећенијих праваца градске саобраћајне мреже. Дуж Сентандрејског пута се дистрибуирају различити видови саобраћаја (путнички, јавни градски превоз, пешачки, бициклистички), што потврђује чињеницу да је фреквентност саобраћаја велика.

Још увек није познато када ће изградња новог булевара бити отпочета, али, како сазнајемо, у току је прпрема за покретање поступка јавне набавке за избор извођача радова. Пројекат заједнички финансирају Град Нови Сад, АП Војводине и ЈП „Путеви Србије”.

В. Бијелић

Milan
29.03.2018 • 08:13
Sve mi to vec znamo samo je pitanje kada ce to biti realizovano!
EUR/RSD 117.3739
Најновије вести