ОТКАЗ БЕЗ НАЈАВЕ? Неће да може ЕВО КАКО ТРЕБА ДА РЕАГУЈЕТЕ

Сви смо макар једном чули за ситуацију у којој је неко добио отказ од послодавца, а да му претходно није био ни најављен.
1
Фото: Freepik

У том случају, поставља се питање да ли он има права да тако нешто учини, а да није раније упозорио свог запосленог на несавесно понашање.

Уколико послодавац жели да вам откаже уговор о раду због тога што не поштујете радну дисциплину или сте повредили неку радну обавезу, дужан је да вам достави писано упозорење и у њему наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који поткрепљују исте и да остави рок од осам дана у ком имате могућност да се на њега изјасните.

Нема законске процедуре - нема отказа

- Ако се испостави да послодавац није поштовао законом прописану процедуру, такав отказ је незаконит и у том случају имате право да захтевате од суда да одреди послодавцу да вас врати на рад, а имате и право на накнаду штете, која се огледа у измаклим зарадама, што значи да послодавац мора да накнади све зараде које сте остваривали на позицији пре отказа - од момента отказа, па до момента враћања на рад - објашњава адвокат Жељка Ковачевић.

Како наводи, послодавац може из било ког валидног разлога да вас одстрани са радне позиције. Међутим, уколико то не учини према поменутим прописима, имате могућност за потраживањем и накнаде судских трошкова. Али, постоји један изузетак.

- Имате право и на накнаду судских трошкова, с тим да постоји једна цака - уколико послодавац у судском поступку докаже да је основ за давање отказа постојао, односно да сте стварно повредили радну обавезу или да нисте поштовали радну дисциплину, а да вам није уручио упозорење, онда немате права да захтевате враћање на рад, већ ће вам уместо тога суд одредити до шест зарада - истиче Ковачевић.

Механизми заштите

Такође, Закон о раду предвиђа неколико механизама заштите због незаконитог отказа. Основна правна средства борбе јесу тужба суду због незаконитог отказа уговора о раду и обраћање инспекцији рада.

- Прво што треба да урадите јесте да поднесете тужбу против послодавца, а затим да обавестите и инспекцију рада. Они могу да донесу решење о одлагању извршења решења о отказу уговора, у случају да је послодавац прекршио неко право запосленог, а све то у року од 30 дана од дана подношења тужбе против послодавца - прича адвокат.

С друге стране, уколико се деси обрнута ситуација, да запослени поднесе оставку без претходне најаве и без утврђеног отказног рока, ситуација је потпуно другачија.

- Закон о раду не предвиђа никакву врсту санкције за запосленог који да отказ и не испоштује отказни рок - закључује адвокат Жељка Ковачевић.

Курир

EUR/RSD 117.1474
Најновије вести