Све више грађана бесних на полисе осигурања

Подаци о пословању осигуравајућих компанија из године у годину су све бољи. Али с растом премија и броја осигураника, расте и број жалби на њихов рад.
osiguranje, pixabay.com
Фото: pixabay.com

Током прва три месеца ове године на рад друштава за осигурање грађани су поднели 288 притужби. То је много више него претходних година. Рецимо у 2016. години било је 263 приговора, а лане 248. Да је жалби више, примећују и у потрошачким организацијама. Клијенти осигуравајућих компанија жале се да оне избегавају да испуне обавезе када наступи осигурани случај.

Највише притужби стигло је у НБС због полиса везаних за последице несрећног случаја – 29,2 процента. Други на листи жалби су случајеви везани за осигурање од ауто-одговорности – 28,1 одсто. Осим тога, грађани су се жалили и на добровољно здравствено осигурање, путно осигурање, осигурање од одговорности као и осигурање имовине. Проблем је материјална штета утврђена на возилима или покућству код имовинских осигурања. Код задравствених полиса осигурања у питању су примедбе на врсте болести, степен телесног оштећења или узрок смрти.

У НБС-у сматрају да је примена новог Закона о осигурању од јуна 2015. као и Одлуке о начину заштите права и интереса корисника осигурања допринело томе да осигураници буду боље заштићени. Осигравајуће куће су обавезане да интерним актом ближе одреде поступак подношења приговора и начин одлучивања о томе. Код неспоразума, осигуравајуће куће су дужне да кориснику услуге укажу на право да поднесе приговор НБС-у ако није задовољан одговором. У НБС-у сматрају да је на тај начин обезбеђена боља информисаност корисника осигурања, као и њихова заштита те законитост рада друштва за осигурање. Истовремено, корисници су боље упућени у своја права и могућности и како да их остваре у поступку који води НБС.

Медијацијом уз помоћ НБС-а решено је позитивно пет спорова, док је девет било неуспешно

У поступцима које је организовао НБС, између осигуравајућих кућа и корисника услуга споразум је постигнут у пет случајева. Укупно девет покушаја је било неуспешно. Пет поступака је у току.

Када медијација НБС-а не помогне, осигураници се обраћају потрошачким организацијама.

Тако у „Ефективи” кажу да им се највише обраћају у вези с активирањем полиса код осигурања кредита везаног за случај незапослености. Када лице остане без посла па осигуравајућа кућа у складу с одредбама у полиси треба да преузме на себе отплату, настају проблеми.

– Тада осигуравајуће компаније странку шетају до банке, Тржишта рада и не желе да преузму обавезу отплате кредита према закљученом уговору – каже председник „Ефективе” Дејан Гавриловић.


Примедбе на безимене

Клијенте који се спремају да закључе уговор с осигуравајућим компанијама највише занима које су то осигуравајуће куће на које се клијенти највише жале. То питање још остаје без одговора. Због прописа и овлашћења НБС-а, није могуће именовати које су то компаније. Ту би свакако била драгоцена помоћ потрошачких организација. Оне би могле именовати прекршиоце, а такође и скренути пажњу клијентима на ризике и замке које их у полисама очекују.


Он објашњава да се клијенти жале и на исплату штета код имовинских осигурања. Компаније избегавају да је исплате у целости иако је наступио осигурани случај.

Све више притужби на осигурање добија и Национална организација потрошача Србије

– Већ смо почели да сређујемо податке и случајеве везане за ту област и ускоро ћемо то и презентовати – каже председник НОПС-а Горан Паповић.

Осигураници којима не помогну ни НБС ни потрошачке организације остаје да се обрате судовима.

Д. Вујошевић

EUR/RSD 117.9693
Најновије вести