Градска депонија добија рециклажно двориште

На седници Скупштине града, одржаној крајем прошле недеље, усвојена је одлука о програму инвестиционих активности на изградњи Регионалног центра за управљање отпадом за 2021. годину.
1

Након што је усвојен Регионални план управљања отпадом, који, осим Новог Сада, обухвата и општине Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Жабаљ, Србобран, Темерин и Врбас, требало би прибавити документацију за почетак радова, а Град за то планира да издвоји приближно 124,81 милиона динара (124.808.000). Програм, иначе, реализује Градска управа за комуналне послове, која ће подносити извештај Скупштини, а новац за изградњу Регионалног центра биће обезбеђен из буyета локалних самоуправа, Покрајине и Републике, али ће у финасирању учествовати и Европска банка за обнову и развој и Немачка развојна банка.

Од укупно планираних 124,81 милиона динара, за наставак реализације успостављања система управљања отпадом, односно за израду техничке документације, предвиђено је 24,21 (24.208.000) милиона динара, док ће исходовање сагласности, мишљења и сл. коштати три милиона. По пет милиона динара намењено је за пројектну документацију за изградњу трансфер-станице и постројења за рециклажу грађевинског отпада, односно, како је наведено, наставак започетих активности.

Највише новца, 87,6 милиона динара, биће издвојено за изградњу дугонајављиваног и ништа мање очекиваног рециклажног дворишта на Градској депонији. Подсећања ради, рециклажно двориште представља један од садржаја, у оквиру планиране регионалне депоније, чија би изградња практично заокружила процес раздвајања отпада. Предвиђена је градња постројења за прикупљање и сепарацију примарно селектованог отпада, као и места за одлагање посебних типова отпада, попут гума од моторних возила, азбестних производа, батерија, уља, електричних производа…

Актуелно руководство ЈКП „Чистоћа” покренуло је 2017. године поступак за добијање техничке документације потребне за изградњу рециклажног дворишта, након што је претходна, пет година од издавања, престала да важи. Уговор, вредан три милиона динара, закључен је тада с фирмама „Хидрозавод ДТД” из Новог Сада, као носиоцем посла и „Геоплан Срем” из Сремске Митровице, као учесником у понуди


Три фазе

План регионалног управљања отпадом, у чијој су изради учествовали стручњаци Немачке развојне сарадње ГИЗ, предвиђа да се кроз три фазе дође до одрживог управљања отпадом на подручју Новог Сада и још седам општина, који, по неким проценама, годишње генеришу око 200.000 тона смећа.

Регионални центар за управљање отпадом чине регионална санитарна депонија, која ће највероватније бити смештена тик уз садашњу Градску, трансфер-станице за претовар отпада у Врбасу, Србобрану и Бачкој Паланци, затим постројења за секундарну сепарацију отпада, као и она за компостирање зеленог отпада у Врбасу, Бачкој Паланци и Новом Саду. Предвиђено је и да у Новом Саду буду три рециклажна дворишта, док ће остале општине имати по једно.


 

Пројекат рециклажног дворишта је још 2011. године израдила београдска фирма „Енвитех”, а локацијска и грађевинска дозвола прибављене су 2012, када су и започети радови. Обављено је нивелисање терена, припрема подлоге за плато и саобраћајнице и одрађени су армиранобетонски радови на темељима појединих објеката. Набављен је и део опреме, али је после припремних радова, изградња, због недостатка новца, обустављена.

Иначе, како су у ЈКП „Чистоћа” својевремено објаснили за „Дневник”, пројекат изградње рециклажног дворишта финансиран је из Фонда за заштиту животне средине, који је 2012. године угашен и од тада је новац за то практично закључан.

Ј. Вукашиновић

фото: Дневник

EUR/RSD 117.0802
Најновије вести