Инвестиције ЈКП „Водовод и канализација“ за 2021.

За реализацију Програма инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” из буџета Новог Сада за 2021. годину планиран је износ од 677.000.000 за капиталне субвенције.
б
Фото: Архива Дневника

За активности водовода, које подразумевају радове на изворишту и пројектовање, грађење и реконструкцију водоводне мреже, планирано је 520.000.000, а за активности друге групе радова – канализације, која подразумева пројектовање, грађење и реконструкцију канализационе мреже, предвиђено 157.000.000 динара.

У Програму инвестиционих активности за водовод су наведени радови на санацији бунара БХД 6 на изворишту „Ратно острво” утискивањем нових дренова, и за ту инвестицију ће бити издвојено 85.000.000 динара. У плану је и изградња секундарне водоводне мреже у делу насеља Липарије и Торине у Лединцима, као и изградња водоводне мреже у улицама Славујевој и Аврама Мразовића на Адицама и у Савској улици у Новом Саду.


Изградња секундарне водоводне мреже и потисног цевовода фекалне канализације планирана је у Београдској улици у Петроварадину

Осим тога, планирано је повезивање Бегеча с водоводним системом Новог Сада (друга фаза), као и изградња секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и Канала ДТД у Новом Саду. Изградња секундарне водоводне мреже планирана је и у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марија Бурсаћ, Жичке, Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића на Адицама.

Како је наведено у Програму инвестиционих активности тог предузећа, изградња секундарне водоводне мреже планирана је и у Београдској улици у Петроварадину, где је такође планирана и изградња потисног цевовода фекалне канализације. Реконструкција водоводне мреже је планирана у Сремској Каменици на Путу Сремског одреда и у Гогољевој улици. У плану је и изградња дела канализационе мреже у Омладинској улици у Ветернику, као и изградња канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду. Набавка и уградња материјала се подразумева у свакој од поменутих инвестиционих активности.

Реализација одређених радова и обавеза наставља се и ове године, а неки од њих су изградња секундарне водоводне мреже на Сајлову, изградња секундарне водоводне мреже на делу Самарског пута и Дунавске улице у Лединцима и изградња водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево, где ће се наставити и изградња канализационе мреже.


Санација бунара

Како је наведено у Програму инвестиционих улагања ЈКП „Водовод и канализација” и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, који се не финансира из буyета Града Новог Сада, планирана свота за реализацију поменутог програма износи 287.000.000 динара. Како сазнајемо, од тог износа, 87.000.000 динара је предодређено за инвестициона улагања која се односе на санацију бунара БХД 1 на изворишту „Штранд” и изградњу водоводне мреже у Улици патријарха Рајачића у Петроварадину (с набавком и уградњом материјала). Преосталих 200.000.000 динара предвиђено је за текуће одржавање водовода и канализације, што подразумева: праћење и одржавање евиденције стања јавних чесми и бунара; одржавање, ревитализацију и санацију јавних копаних и бушених бунара и објеката; ликвидацију – санацију објеката и бунара; интервентно снадбевање пијаћом водом; хаварије на секундарној мрежи водовода; текуће одржавање канализације и друго.


Новац ће бити издвојен и за израду техничке документације за магистрални водовод у Улици Драгослава Срејовића, с пратећим секундарним цевоводима у Ветернику; затим за изградњу примарног и секундарног вода за снадбевање водом Радне зоне „Каћ” (северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин), као и за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода поменуте радне зоне.

Како је наведено у Програму инвестиционих активности тог предузећа, планира се наставак израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ. Осим тога, планира се и се изградња канализације за употребљене воде, с пратећим објектима, од локалитета источно од Зрењанинског пута до Улице Бајчи Жилинског у Новом Саду.

К. Ивковић Ивандекић

EUR/RSD 117.5804
Најновије вести