Нови пројекат МАС-а: У плану модернизација долазних перона

Претходних дана, Новосађанима је био омогућен увид у нови Урбанистички пројекат Аутобуске станице “Нови Сад”, односно Међумесне аутобуске станице (МАС) који је израдио пројектни биро “Милан Богдановић ПР Terra Convection”.
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Новине које се предвиђене тим документом већински се односе на полазне пероне до западне границе комплекса, где се планира објекат са комерцијално-пословним садржајима и 12 перона. У плану је и реконструкција расположивог паркинга за аутобусе и изградња осам перона за долазак уз источну страну комплекса.

Пословно-комерцијални објекат ће се састојати од приземља и спрата, а биће дугачак 58 метара и осам метара широк. У приземљу су предвиђени комерцијални, трговачки, угоститељски и занатски садржаји, као и пролаз између перона, гардероба и јавни тоалет. На спрату би били смештени диспечери појединих превозника, део администрације МАС и помоћне просторије. Његовом

изградњом, сви привремени објекти ће бити уклоњени и смештени у приземље тог објекта.

Према анализи стања, саобраћајне површине су на граници капацитета и потребно их је проширити. Циљ урбанистичког пројекта је да се долазни перони на источној стани комплекса модернизују, као и постојеће паркиралиште за аутобусе, да се изгради паркиралиште за путничка возила на западној страни комплекса, као и настрешнице за заштиту путника. У плану је и изградња и реконструкција појединих објеката комуналне инфраструктуре. Све наведено је у сагласности са прогнозом развоја међумесног саобраћаја, односно, како је наведено у документацији, не предвиђа се значајнији пораст превезених путника већ умеренији развој.


Уговор вредан 10 милиона динара

Изградња четири наткривена долазна перона у источном делу Међумесне аутобуске станице (МАС) на Булевару Јаше Томића 6 поверена је групи понуђача „Финиш дил ДОО“ из Београда и „Перо-Монт ДОО“ из Новог Сада. Уговор је вредан 10.150.938 динара са ПДВ-ом, а рок извођења радова је 45 дана, док је гарантни две године.

На основу Правилника о категоризацији аутобуских станица, потребно је изградити још четири долазна перона са надстрешницама, чиме би били испуњени критеријуми за добијање прве категорије аутобуских станица, што одређује Привредна комора Србије, наводи се у тендерској документацији на Порталу јавних набавки.


Постојећи комплекс МАС се реорганизује у оквиру постојеће парцеле услед промењене законске регулативе, прописа и и стандарда који се односе на долазне и полазне пероне, раздвајања токова пешачког, бициклистичког, аутомобилског и аутобуског саобраћаја, реорганизацију паркинг простора за аутобусе, увођење брзог долазног такси перона... Главни објекат аутобуске станице остаје у постојећем стању уз мање адаптације које имају за циљ усклађивање са стандардима приступачности.

Саобраћајне површине западног дела комплекса МАС намењене су искључиво за аутобусе, те је средишњи део предвиђен за паркирање за чекање 38 аутобуса и три минибуса. Западно од паркинга предвиђена су четири долазна перона са надстрешницама, а источно се задржава постојећи простор за 14 одлазних перона са надстрешницама. Контрола приступа ће бити могућа из новог контролног објекта, који ће заменити стари, који је, како се наводи, нелегално саграђен, а исте је намене.

Источни део комплекса реорганизован је тако да аутомобили имају независан приступ и могућност паркирања, што се планира и за бициклистички, мотоциклистички и пешачки саобраћај са

Булевара Јаше Томића. Ту је предвиђен и једносмерни прикључак за аутомобиле, којим би се приступало и брзом такси перону, подземном контејнеру за возила чистоће и даље паркингу за кориснике и запослене у МАС – укупно 43 паркинг места, од којих су три за особе са инвалидитетом, пет за мотоцикле и један за бицикле.

Урбанистичким планом предвиђена је и ограда висине 2,2 метра око МАС.

Д. Андулајевић

EUR/RSD 117.2933
Најновије вести