Урбанисти предлажу нову гаражу и подземни пролаз

Планом генералне регулације блокова око Српског народног позоришта, у Шафариковој улици планира се

изградња вишеспратне гараже, као и подземног пролаза на углу Успенске и Јеврејске улице. План је до почетка ове недеље био на раном јавном увиду.

Имајући у виду да простори у центру града већ дуже не подмирују потребе за паркирањем, на углу Шафарикове и Успенске улице планира се изградња вишеспратне гараже с око 350 паркинг места, а уз њу и изградања пословног објекта до четири спрата, који ће се ослањати на хотел „Центар“. Предложени колски приступи гаражи су из Шафарикове и Улице Павла Папа, а имајући у виду да је кров планиране гараже раван, урбанисти предлажу његово озелењавање, односно формирање кровног врта. 

Како се наводи у нацрту плана, пословни објекат и јавна гаража градиће се по решењу које је изабрано на архитектонско-урбанистичком конкурсу на основу којег је реализован и хотел „Центар“ на углу Успенске и Јеврејске улице. 

Аутобуски терминал у Шафариковој улици се не задржава, а планирана је и реконструкција раскрснице улица Успенске, Шафарикове и Стефана Стефановића. Предвиђен је продужетак бициклистичке стазе у Јеврејској улици на делу између Шафарикове и Успенске, и изградња пешачке колонаде на том делу Јеврејске. Занимљиво је да урбанисти предлажу и изградњу подземног пролаза, испод прелаза у Успенској улици (на углу Успенске и Јеврејске). У плану се наводи да би се, осим безбедности, изградњом подземног пролаза повећао и капацитет раскрснице улица Јеврејске, Успенске и Булевара Михајла Пупина.

Планом се предвиђа реконструкција блока зграда, северно од Улице Папа Павла који је ограничен Шафариковом, Успенском, Јеврејском и Улицом Павла Папа. Наиме, предвиђено је рушење објеката који нису у добром стању, осим стамбене зграде из прве половине 20. века у Павла Папа 2, коју је неопходно реконструисати, и хотела „Центар“ на углу Успенске и Јеврејске улице. Блок јужно од Улице Папа Павла, површине 0,41 хектара, ограничен је Шафариковом, Павла Папа и Јеврејском, а урбанисти сматрају да су објекти у јужном блоку у бољем стању него они у северном па их уз појединачну замену и изградњу нових треба задржати.

После раног јавног увида, комисија прегледа сугестије и затим се ради нацрт који ће бити на јавном или тзв. редовном увиду, после чега ће уследити јавна седница.

Ј. Вукашиновић

 

EUR/RSD 117.5804
Најновије вести