Новости из Шаховског савеза Војводине

Шаховски савез Војводине обавештава клубове да ће се регистрација и обнова регистрације обављати до 31. марта и у додатном року само за играче од 15. до 30. јуна.
sah, pixabay
Фото: pixabay.com

За обнову регистрације, као и за регистрацију нових чланова, клуб је дужан да достави списак чланова са општим подацима: име и презиме, датум и годину рођења и категорију. При регистрацији, а ради уношења тачних података о датуму рођења у такмичарску књижицу, за омладинце је обавезно да клуб поднесе на увид фотокопију личне карте или фотокопију извода из матичне књиге рођених. Клуб ће моћи да региструје све своје играче, али може по правилнику добити највише 25 такмичарских регистрованих књижица по једној екипи која се такмичи у званичном такмичењу ШСВ. Уколико клуб жели оверу за већи број књижица од 25, за њих мора посебно платити цену од 100 динара по комаду.

Годишња чланарина клуба за 2020. годину износи: 15.000 динара за клубове Прве лиге Србије, 12.000 за клубове Друге лиге Србије – група Војводина, 9.000 за клубове Војвођанске лиге – групе Срем, Банат и Бачка и 7.500 за све остале клубове. Поред чланарине, клуб је обавезан да уплати и рејтинг таксу за чланове који се налазе на српској рејтинг листи ФИДЕ. Чланарина по члану износи 500 динара.

Чланарина шаховских судија: 1.600 динара за међународне судије, 1.400 за ФИДЕ, 1.200 за националне, 1.000 за регионалне  и 800 динара за остале судије. Чланарина клуба, шаховских судија и рејтинг такса се уплаћују на жиро-рачун Шаховског савеза Војводине број: 340-1945-12. Клуб који не уплати чланарину и рејтинг таксу за своје чланове неће бити регистрован. Клубови који имају неизмерене обавезе према ШСВ из ранијег периода неће бити регистровани и биће суспендовани док не измире све претходне обавезе.

Све лиге ШСВ (изузев Друге лиге Србије – група Војводина) почињу са такмичењем 10. маја. Клубови чланови лига четвртог ранга такмичења (Јужнобачка и Севернобачка лига, Јужнобанатска и Севернобанатска лига и Зонска лига Срем) играју обавезно на дигиталним сатовима.

EUR/RSD 117.5780
Најновије вести