Процена еколошког статуса језера у Парку природе Русанда

МЕЛЕНЦИ: На локалитетима  Велика и Мала Русанда у Парку природе „Русанда“  обављено је једнодневно истраживање за потребе научно-истраживачког рада који спроводи Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду.
д
Фото: Dnevnik.rs

Истраживачи су на терену, у Парку природе „Русанда“, узели узорке воде за хемијску анализу, затим епифитске силикатне алге са субмерзних делова водених биљака, као и узорке фитопланктона и зоопланктона са средине језера. Подаци добијени биолошким и хемијским анализама биће искоришћени за процену еколошког статуса језера Русанда.

- Кретање кроз заштићено подручје и узимање узорака обављено је на начин којим се не узнемирава живи свет парка и не подстиче се ширење инвазивних врста. Све је обављено у складу са Правилником о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе „Русанда“ -  саопштила је Установа „Резервати природе“ из Зрењанина.

Представници Института за хемију, технологију и металургију су били др Милош Ћирић, др Бојан Гавриловић и докторант Данијела Видаковић. Испред Установе „Резервати природе“ били су чувар заштићеног подручја Милан Плавшић и дипломирани биолог мастер Јасна Јованов.

Кретање кроз заштићено подручје и узимање узорака обављено је на начин којим се не узнемирава живи свет парка

Парк природе „Русанда“ проглашен је заштићеним подручјем друге категорије од покрајинског, односно регионалног значаја. Парк се налази у средишњем делу Баната, између насеља Меленци и Кумане, око 16,5 километара северозападно од Зрењанина. Простире се на подручју града Зрењанина и општине Нови Бечеј, на површини од 1.159 хектара. У највећем проценту га чине језеро Русанда и слатинска станишта.

Ж. Балабан

 

EUR/RSD 117.5900
Најновије вести