Општине Ковачица и Ковин заједно спровеле пројекат суфинансиран новцем ЕУ

КОВАЧИЦА: Унапређење руралног развоја кроз ефикасно управљање имовином, пројекат је који су заједнички спровеле Општина Ковачица као носилац пројекта и Општина Ковин као партнер, а одобрена вредност пројекта је износила 146.208 евра.
д
Фото: Dnevnik.rs

Резултати су представљени на завршној конференцији у Ковачици, уз учешће представника две општине и Сталне конференције градова и општина Србије.

Пројекат је реализован у оквиру Програма „Ексченч 5”, који финансира Европска унија из средстава ИПА програма, а суфинансира Република Србија у оквиру грант шеме „Ексченч 5”. Пројекат спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Општи циљ пројекта је да допринесе руралном развоју општина Ковачица и Ковин кроз успостављање ефикасног система за управљање имовином. - У складу са специфичним циљевима, реализовали смо три групе активности, успостављање, односно унапређење, постојеће општинске структуре за управљање имовином. То је подразумевало едукацију запослених и дефинисање процедура и нивоа комуникације унутар локалних самоуправа Ковачице и Ковина, а у вези са  јавном имовином - предочио је у уводном обраћању Шеф одсека послова локалног економског развоја Општине Ковачица Даниел Магду.

Рађено је на развијању софтвера базе података јавне имовине за сваку од општина, којим је омогућен пренос података у централну базу података којом управља Републичка дирекција за имовину, што је законска обавеза општина и брза и лака претрага евиденције у циљу ефикаснијег управљања јавном имовином.

Израђен је портфолио јавне имовине, у коме су анализирани пословни модели и инвестициони потенцијали за одабрану имовину у свакој општини посебно

Циљ је израда студија и развој бизнис модела за одабрану јавну имовину, чиме се промовише општинска имовина као инвестициони потенцијал оптшина. Магду истиче да је међу најважнијим резулатима пројекта да су успостављене јединице за управљање јавном имовином у општинама Ковачица и Ковин. Такође, у обе општине је унапређен и ажуриран систем за прикупљања података и управљање јавном имовином, а системи управљања имовином у Ковачици и Ковину су усаглашени са важећим прописима на нивоу државе. Израђен је портфолио јавне имовине у коме су анализирани пословни модели и инвестициони потенцијали за одабрану јавну имовину у свакој општини посебно.

На завршној конференцији пројекта је истакнут и општи циљ пројекта у доприносу руралном развоју у Ковину и Ковачици, кроз стварање ефикасног система управљања јавном имовином. Овим пројектом унапређен је капацитет општинских службеника у Ковачици и Ковину за интегрисано управљање јавном имовином, развијен је ефикасан и транспарентан систем прикупљања података и процесе у складу са законским захтевима за управљање својином и подржан развој нових пословних модела и инвестиционих пројеката за коришћење својине кроз управљање портфолиом јавне својине.

М. Митровић

 

EUR/RSD 117.5782
Најновије вести