Стручни скуп у Суботици: План и пропис штите простор

СУБОТИЦА: Научно- стручни скуп „Планска и нормативна заштита простора и животне средине” у току је у Суботици, а организовали су га Асоцијација просторних планера Србије, Универзитет у Београду - Географски факултет и суботичко Јавно предузеће за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање у сарадњи с министарствима која покривају ресоре науке, заштите животне средине, грађевинарства, и Републичким заводом за заштиту споменика културе.
su planovi
Фото: Град Суботица

Декан Географског факултета Дејан Филиповић издвојио је две стандардне теме: о институцијама које се баве планирањем и заштитом простора и о законској регулативи, те искуствима у изради просторних и урбанистичких планова и студија, уз акценат на обновљивим изворима енергије. Посебна тематска целина везана је за планирање у контексту културних и природних добара. За скуп је пријављено 120 учесника, а 65 радова већ је штампано у Зборнику.

Директор суботичког Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Предраг Радивојевић рекао је да Град Суботица држи до добро урађене планске документације, као основног предуслова за бржи и равномернији привредни и друштвени развој, уз подсећање да је Суботица један од ретких градова који поседује просторно-планску документа­цију почев од 18. века па до данас.

Просторно планирање се не огледа само у правилном опредељивању намена простора унутар града, већ и у односу према ширем окружењу, доброј инфрастуктурној повезаности са осталим деловима наше земље и регионом.

„Свежи су примери значаја израде планова и изградње саобраћајних коридора, како обилазнице око Суботице - такозваног Ипсилон крака, тако и плана за пруге великих брзина чијом реализацијом би наша држава, а самим тим и наш град био квалитетније саобраћајно повезан са Европском унијом“, нагласио је Радивојевић.

В. Х.

EUR/RSD 117.1695
Најновије вести