ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ПРАВА МАЊИНА 287 МИЛИОНА ДИНАРА Покрајина расписује осам конкурса, ево који су услови

НОВИ САД: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је осам нових конкурса, четири из области образовања и четири из области остваривања права националних мањина – националних заједница. Конкурсом ће, како се наводи у саопштењу, бити додељено укупно 287,1 милион динара.
Banovina, Pokrajinska vlada
Фото: Покрајинска влада

Под тачком један - 186 милиона динара обезбеђено је за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање образовно-васпитних установа - За основне школе 122 милиона, за средње 45, а за домове ученика 7,5 милиона и за предшколске установе 11,5.

Како се у саопштењу наводи под тачком два - 26,4 милиона ће ићи за програме и пројекте у области образовања у Војводини, а 13,7 милиона на нивоу основног и средњег образовања. Такође, 2,5 милиона динара ће бити намењено за област ученичког стандарда, а 700.000 динара у области јачања језичких компетенција основаца и средњошколаца. Милион динара обезбеђено је за набавку опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих, а 3,5 милиона за основне и средње школе које реализују двојезичну наставу. Пет милиона динара за програме и пројекте за подизање квалитета основног и средњег образовања – промовисање и унапређивање безбедности ученика у основним и средњим школама на територији АП Војводине.

Под тачком три, наводи се да је 15 милиона динара издвојено за трошкова обуке талентованих средњошколаца с територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу биће издвојено 15 милиона - пет за основне и 10 за средње школе. Два милиона динара, под тачком четири, извојено је за трошкове организованог превоза ученика средњих школа са седиштем у Војводини на Сајам образовања у Новом Саду.

Под тачком пет - 33 милиона за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређивање права националних мањина – националних заједница у Војводини. Четрнаест милиона, како је наведено под тачком шест, обезбеђено је за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини. Под тачком седам, 10 милиона биће додељено органима и организацијама у АП Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница, а под тачком осам 700.000 динара за суфинанисирање потпројекта "Мултикултурализам на клик".

Рок за подношење пријава под тачкама 2, 3. и 4. је 14. фебруар, док је за конкурсе под тачком 1. и под тачкама од 5. до 8. рок 23. фебруар 2024. године. Пријаве с потребном документацијом достављају се лично у писарници покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе) или поштом на следећу адресу: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, с назнаком назива конкурса/програма и пројекта. Булевар Михајла Пупина 16 Котакт за тачку један која је везана за финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације, инвестиционо и текуће одржавање образовно-васпитних установа је 021/487-4614, 487-4268, за пројекте на нивоу основног и средњег образовања 021/487-4876, у области ученичког стандарда 021/487-4602 и 487-4836 а у области јачања језичких компетенција основаца и средњошколаца.

За набавку опреме за основне школе које имају статус јавно признатих организатора активности формалног основног образовања одраслих, контакт је 021/487-4330, 487-4241, за школе које реализују двојезичку наставу 021/487-4609, а за програме и пројекте за подизање квалитета основног и средњег образовања – 021/487-4348. Заинтересовани под тачком три могу да се распитају на телефон 021/487-4035, 487-4330, четири 021/487-4035, пет 021/487-4608, шест 021/487-4604; седам 021/487-4677 осам 021/487-4607.

EUR/RSD 117.1544
Најновије вести