Подземна гаража измешта инсталације и такси стајалиште

План генералне регулације старог градског језгра, односно измене и допуне којима је обухваћен простор будуће подземне гараже у Улици Модене, био је на јавном увиду до 15. октобра.
2
Фото: Дневник/ Р. Хаџић

Тим документом дефинисана је максимална зона градње, прилази новом објекту, улазне и излазне рампе, те распоред инфраструктуре, као и партерно уређење површине испод које ће бити изграђена јавна гаража, уз обавезну заштиту споменика природе - стабла “копривића”.

Усвајање планског документа неопходно је како би почела градња гараже, а осим те у центру су, иначе, предвиђене још три - код зграде Покрајинске владе и Скупштине, на Тргу републике, као и на углу Шафарикове и Успенске. Уговор о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање четири јавне гараже закључен је прошле године с фирмама “Бест ин паркинг - холдинг” АГ из Беча и “Инобачка” из Новог Сада, односно с предузећем ”Јавне гараже”, у ком је аустријски партнер власник 65 одсто, а српски 35. Јавне гараже у Улици Модене, на Тргу републике и   испод зелене површине поред Извршног већа биће подземне, док је у  Шафариковој планирана надземна гаража, с тим да је концесионару управљање тим објектима поверено на 40 година и у том периоду достављаће Граду план пословања.

Планским документом није ограничен број подземних етажа, већ је само наведено да их мора бити најмање две, с по око, како је процењено, 100 паркинг-места. Урбанисти су предвидели два улаза-излаза у објекат, односно две рампе с по две траке минималне ширине 5,5 метара. Рампе за приступ објекту планиране су у југоисточном делу Улице Модене, након раскрснице с Булеваром Михајла Пупина, тако да ће такси стајалиште бити измештено. Када гаража буде завршена, та површина ће бити искоришћена за проширење бициклистичког и пешачког простора, као и пејзажно уређење.

Како се може приметити, зона изградње подземне гараже усклађена је с зоном заштите споменика природе - стабла копривића, као и Танурџићеве палате. Будући да у нацрту плана нису обележени пешачки и противпожарни улази/излази из гараже, то ће бити дефинисано урбанистичко-архитектонским пројектом. Изградња новог објекта утицаће на саобраћајно решење у јужном делу Улице Модене јер су на простору постојећег коловоза планиране приступне рампе, те су североисточно и југозападно од њих предвиђене једносмерне коловозне траке, што ће обезбедити несметан приступ Улици Илије Огњановић и Тргу слободе.


Четири локације у центру

Концесионари ће четири локације у центру града добити на 43 године, од којих су три године предвиђене за пројектвање и градњу, а 40 за  управљање, с тим да објекте након тог периода преузима Нови Сад.

У блоку Успенске, Шафарикове и Улице Пап Павла биће смештена  једина надземна гаража, с подрумом, приземљем и четири спрата (По+П+4), укупне површине око 10.400 квадрата, односно 2.100 по етажи. Капацитет тог објекта је око 70 аутомобила на сваком спрату, односно укупно 350.

Планирани објекат код зграде Покрајинске владе, с како је препоручено две подземне етаже, биће укопан испод зелене површине. Приступ објекту предвиђен је из Бановинског пролаза и из Улице владике Платона, а у тој гаражи, површине око 6.000 квадрата, моћи ће да се паркира 90 аутомобила на сваком спрату, што је укупно 180 возила.

Гаража испод Трга слободе, површине око 14.000 метара квадратних, односно 7.000 по етажи, с тим да је прилаз предвиђен из Даничићеве и Улице Жарка Васиљевића. Планиран капацитет објекта је 200 паркинга по етажи, односно укупно 400 места.


У тексту плана наведено је да ће за уређење простора изнад гараже, али и преосталих површина, као полазна основа бити коришћена решења с конкурса за уређивање јавних површина у старом градском језгру, који је својевремено расписала Управа за грађевинско земљиште и инвестиције.

Урбанисти су још раније предлагали рушење објекта у Улици Модене, с претежно угоститељским локалима и градњу новог тржног центра, а та идеја задржана је и у плану на увиду. Нова зграда требало би да се уклопи у околину и не може бити виша од објекта на углу Улице Модене и Краља Александра, уз обавезно расписивање архитектонског конкурса.

Фото: Планска документација

Инсталације комуналне инфраструктуре, водовода и канализације, топловода, електроенергетских и електронско-комуникационих инсталација ће, због градње гараже, бити измештене, а остављена је могућност за градњу трансформаторске станице.

Урбанисти подсећају да копривић представља зелени симбол града, те да би му, приликом разраде простора, требало посветити посебну пажњу јер својом величином и изгледом, како је наведено, обележава шири амбијент. За све радове у околини стабла, које је 1978. године заштићено као споменик природе, неопходно је прибавити услове Покрајинског завода за заштиту природе. Такође, као вредна у тексту плана поменута су три кедра, стара око 30 година, која се налазе код споменика Михајлу Пупину.

Ј. Вукашиновић

 

EUR/RSD 117.2737
Најновије вести