кисачка улица

Нови Сад У де­лу Ки­сач­ке са­о­бра­ћај за­бра­њен због радова на подвожњаку
Због ра­до­ва на под­во­жња­ку у Ки­сач­кој ули­ци, ко­ји су део про­јек­та из­град­ње дво­ко­ло­сеч­не пру­ге Бе­о­град – Ста­ра Па­зо­ва – Но­ви Сад – Су­бо­ти­ца – др­жав­на гра­ни­ца, од да­нас је од­ре­ђе­на при­вре­ме­на за­бра­на са­о­бра­ћа­ја у де­лу Ки­сач­ке ули­це.
Нови Сад Сутра почињу радови у Кисачкој улици
Због реконструкције и изградње подвожњака у Кисачкој улици, саобраћај у зони радова биће забрањен од сутра (3. октобра), стога се грађани моле да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и успостављени режим саобраћаја и да користе алтернативне правце који се протежу Темеринском и Руменачком улицом.
Нови Сад Од недеље измена саобраћаја у делу Кисачке улице
НОВИ САД: Градска управа за саобраћај и путеве је издала решење о измени решења број IV-34-6225/21 од 16. септембра којим се одређује измена режима саобраћаја у улицама у Новом Саду због радова на реконструкцији и изградњи подвожњака у Кисачкој улици. Привремено се забрањује саобраћај у делу Кисачке улице у зони извођења радова.
Нови Сад Измена режима саобраћаја у делу Кисачке због радова на подвожњаку
НОВИ САД: Због радова на подвожњаку у Кисачкој улици за потребе изградње двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – државна граница одређује се привремена забрана саобраћаја у делу Кисачке улице у Новом Саду која важи од 20. септембра до 20. марта 2022. године, наводи се у саоштењу Градске управе за саобраћај и путеве.
EUR/RSD 117.5808
Најновије вести