САНИРАНЕ ЛЕСНЕ НАСЛАГЕ ИСПОД ТЕМЕЉА КОВИНСКЕ КУЛЕ Да се тврђава не уруши

Завод за заштиту споменика културе у Панчеву је у октобру и новембру реализовао пројекат „Хитне интервенције на обезбеђењу темеља куле ковинске тврђаве”.
1
Фото: Завод за заштиту културе Панчево

КОВИН: Пројекат је реализован како би, према стручном мишљењу, документовао стање локалитета пре и после извођења радова и изложио предлог мера санације и обезбеђења њених остатака, који је израдио Грађевински факултет у Београду 2021. године. Радове је финансирало Министарство културе Репу-
блике Србије у износу од 2,5 милиона динара. Туристичка организација општине је финансијски помогла пројекат са 700.000 динара, док је извођач радова Водопривредно предузеће „Тамиш -  Дунав”.

Како су појаснили из панчевачког Завода санација је обухватала уклањање постојећег растиња, траве и растреситих делова земље, набавку, утовар, транспорт, истовар и разастирање земље, израду 3Д дигиталне документације стања локалитета пре и после санације темеља куле ковинске тврђаве, а напослетку и фино планирање и обликовање последњег слоја и заштита косина затрављивањем.

Фото: Завод за заштиту културе Панчево

- Темељи се ослањају само на лесне наслаге непосредно испод куле, па је било потребно санирати те лесне наслаге како не би дошло до њихове даље ерозије, чиме би се угрозили и остаци темеља. Неопходно је било урадити што пре ту фазу јер је у току прошле зиме дошло до одроњавања дела земље са простора остатка куле ка суседном дворишту - објаснили су из Завода. - Санацијом лесних наслага испод темеља кула зауставиће се даља ерозија леса и омогућиће се наставак археолошких ископавања, а даље следи конзервација и презентација налаза из  веома значајног средњовековног утврђења.

Kонзервација и делимична реконструкција куле планирана је на основу добијених резултата истраживања, са уређеним прилазом и садржајем, како би постали доступни како стручној јавности, тако и житељима Ковина и туристима. Како су најавили из Завода археолошка ископавања и истраживања су планирана да се спроведу у току 2024. године на простору куле ковинске тврђаве.

С. Ковач
Фото: Завод за заштиту споменика културе у Панчеву

EUR/RSD 117.1677
Најновије вести