СКУПШТИНА ЗРЕЊАНИНА СЕ ПРИЛАГОДИЛА ЗАХТЕВИМА ЖЕЛЕЗНИЦЕ Исправљене грешке - градња може да почне

ЗРЕЊАНИН: Скупштина града Зрењанина усвојила је на јучерашњој седници исправку техничке грешке у Одлуци о доношењу Плана детаљне регулације дела обилазнице око Орловата, деонице од раскрснице улица Ботошки друм и Иве Лоле Рибара, до раскрснице државног пута II А реда број 130 за Томашевац, са друмским мостом преко реке Тамиш, у дужини од 1,6 километара.
a
Фото: Dnevnik.rs

„Инфраструктура железнице Србије“ је, наиме, обавестила Одељење за урбанизам Градске управе о уоченим техничким грешкама у бројевима и називима, као и одређеним нелогичностима, односно неслагањима у поменутом планском документу. С обзиром на то да би ове грешке могле представљати проблем приликом примене Плана детаљне регулације дела обилазнице око Орловата, одлучено је да се оне отклоне.

Ова исправка је била неопходна да би се реализовала инвестиција изградње новог друмског моста преко Тамиша код Орловата, чији је почетак најављен за пролеће наредне године, као и планирала градња новог железничког моста, инвестиције коју ће реализовати „Инфраструктура железнице Србије”. То значи да ће на реци Тамиш бити изграђена два моста, један друмски, а други железнички, уместо садашњег друмско-железничког, који је због дотрајалости затворен за путнички саобраћај.

Заменик градоначелника Зрењанина Саша Сантовац је казао да је припрема за изградњу новог друмског моста, са пратећим саобраћајницама, увелико у току. Додао је и да се јучерашња одлука, пре свега, тиче изградње новог железничког моста.

- Припремљена је документација јер „Инфраструктура железнице Србије” жели да изгради нови мост. Исправком техничке грешке у планском документу ствара се могућност за добијање локацијских услова и предузимање осталих радњи за изградњу железничког моста - казао је Сантовац.

У исправкама се наводи да је на делу између железничке станице Томашевац и стајалишта Орловат потребно планирати нови железнички мост преко реке Тамиш, у складу са свим стандардима, прописима и условима „Инфраструктуре железнице Србије”.

„Потребно је позиционирати нови мост низводно у односу на постојећи друмско-железнички челични мост, у оквиру регулационих линија. При изради решења моста треба водити рачуна о задржавању карактеристика постојећег протицајног профила, те да распони и распоред стубова нове конструкције одговарају што ближе постојећој констру­кцији. Потребно је испланирати да укупна дужина новог моста буде приближна постојећем, односно од 120 до 125 метара”, наводи се у исправци.

Подсетимо, Скупштина града Зрењанина је на седници одржаној 1. децембра прошле године донела Одлуку о доношењу Плана детаљне регулације обилазнице око Орловата.


На траси Банатске магистрале

Део обилазнице око Орловата у зони новог моста, иначе, налази се на траси будуће Банатске магистрале, односно државног пута И Б реда број 24, који обухвата правац Ђала – Зрењанин – Ковин, у дужини од око 225 километара. Усвојеним планским документом отвара се могућност, не само за градњу новог моста, већ и саобраћајнице којом би се транзитни саобраћај у потпуности изместио из Орловата и касније повезао с ауто-путем Београд – Зрењанин, чија планирана траса пролази у близини тог села.


„Циљ израде Плана детаљне регулације је измештање дела трасе државног пута II А реда број 130, у дужини од приближно 1,6 километара, у оквиру којег се мора изградити нови мост преко Тамиша. Изради плана се приступа због угрожене стабилности и функционалности постојећег моста преко реке Тамиш на државном путу и потребе изградње новог на измештеној траси, како би у потпуности били задовољени сви захтеви по питању носивости, сигурности и безбедности саобраћаја“, наведено је у том документу.

Како је саопштено након тадашње седнице локалног парламента, усвајање ове одлуке најзначајнији је корак у доношењу планске регулације, којом се решава дугогодишњи проблем мештана Томашевца и Орловата. Проблем је настао због забране коришћења садашњег друмско-железничког моста, подигнутог још 1880. године.

Текст и фото: Ж. Балабан

EUR/RSD 117.1921
Најновије вести