У Војводини новчану накнаду добија 8.713 незапослених

По подацима Националне службе за запошљавање, на крају прошлог месеца 37.364 незапослена остваривало је право на месечну новчану накнаду.
Nezaposleni/Dnevnik
Фото: Dnevnik.rs

Новчана накнада по Закону о запошљавању и осигурању за случај незапослености од почетка ове године износи најмање 22.390 динара, а највише 51.905 бруто месечно. Од почетка наредне године утврђиваће се нова дневна основица новчане накнаде која зависи од просечне плате остварене у овој години у Србији.

Од 37.364 незапослена у Србији који остварују право на новчану накнаду, у осам филијала НСЗ у Војводини га користи 8.713. У  филијали НСЗ у Новом Саду има их 3.193, у Зрењанину 843, Кикинди 564, Панчеву 658, Сомбору 1.075, Сремској Митровици 1.345, Суботици 614 и Вршцу 421. Рачуница показује да готово свака четврта новчана накнада незапосленима иде у Војводину.

У  филијали НСЗ у Новом Саду надоканду примају 3.193 радника, у Зрењанину 843, Кикинди 564, Панчеву 658, Сомбору 1.075, Сремској Митровици 1.345

У јануару ове године НСЗ је исплатио 1.097.969.543,22 динара на име новчане накнаде за 38.588 незапослених лица. Просечан бруто износ тих накнада био је 28.453,65 динара, што значи да су незапослени у просеку нето примили 18.124,98. Последња исплата, од 13. септембра, односила се на јун и за њу је издвојено 917.379.055,86 динара. Тим новцем исплаћена је новчана накнада за 37.355 незапослених, при чему је бруто просечна исплата износила 24.558,40 динара, а нето 15.643.

Начин обрачуна новчане накнаде промењен је прошле године, а примена је почела од 1. јануара ове. По тим изменама, месечни износ новчане накнаде представља производ дневне новчане накнаде и броја календарских дана у месецу за који се остварује право и врши исплата. Самим тим, незапослени који имају право на новчану накнаду не добијају сваког месеца исти износ, већ он зависи од броја календарских дана у месецу.

Од бруто износа новчане накнаде незапосленима одвајају се доприноси за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање па се тако долази до нето износа који се месечно исплаћује годину, или више, у зависности од стажа који је незапослено лице остварило пре доласка на евиденцију НСЗ.


Чекају пензију као технолошки вишак

Процењује се да тренутно има око 8.000 незапослених који су пензију дочекали на Бироу као технолошки вишак, а који сада имају проблем због измене Закона о ПИО која је уследила након што су сами прихватили да иду на евиденцију НСЗ верујући да им после тога следи решење о пензионисању. Сада када су напунили 40 година пензијског стажа због измене Закона о ПИО следи им превремена старосна пензија уколико немају 65 година живота. Пошто многи немају управо тих 65 година живота, дошли су у ситуацију да, иако имају пет година пензијског стажа више од ранијих колега који су пре измене Закона о ПИО отишли у пуну пензију, прихвате да им се она трајно умањује иако су дуже радили.


Право на новчану накнаду незапослених који из различитих разлога остану без радног места установљено је Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености од 23. маја 2009. године. Од тада радници неких предузећа којима до пензионисања остаје две године или мање времена, прихватају програм технолошког вишка, уверени у то да ће до одласка у пензију имати свакомесечну новчану накнаду. Неколико хиљада радника је заправо у пензију и отишло с Бироа рада јер су на њему испунили услове за пензионисање. Међутим, у међувремену је Закон о ПИО промењен и подигнута је старосна граница за одлазак у пензију, али и уведени казнени пенали за ранији одлазак. То пак значи да радници који су ранијих година, 2015. и 2016, прихватили да буду технолошки вишак и оду на евиденцију незапослених због тога што им је остало још две године за пензионисање сада имају проблем иако им је та опција у социјалном програму била понуђена као једно од могућих решења. Они испуњавају услов у погледу пензијског стажа, али немају довољно година живота, па су самим тим принуђени да иду у превремену пензију која доноси трајно умањење.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.4437
Најновије вести