Град за трафостаницу издваја девет милиона динара

Градња подземне гараже на простору између зграде Скупштине АП Војводине и Гимназије „Исидора Секулић” почела је пре отприлике годину дана и очекује се да ће бити завршена до краја 2023, тачније у пријави радова је као рок за завршетак наведен 17. септембар.
Дневник/В. Фифа
Фото: Дневник/В. Фифа

На основу уговора о концесији, Нови Сад је преузео комунално опремање и изградњу инфраструктуре неопходне за функционисање објекта, па је Управа за грађевинско земљиште и инвестиције недавно расписала тендер за израду техничке документације за градњу трафостанице. Процењена вредност јавне набавке је готово девет милиона динара без ПДВ-а, а инвестиција ће бити реализована по систему „кључ у руке”, односно „пројектуј и изведи”, што, осим израде техничке документације, исходовања свих дозвола, локацијских и урбанистичко-техничких услова, подразумева и градњу објекта.

Понуде на тендер Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције подносе се до 4. априла, а 40 дана касније биће донета одлука о додели уговора или, пак, обустави поступка. Предвиђени рок за завршетак радова, укључујући и пројектовање трафостанице, јесте три месеца, односно 90 календарских дана.

„Будући да је предуслов за функционисање јавних гаража изградња недостајуће комуналне и друге инфраструктуре, Управа за грађевинско земљиште и инвестиције задужена је да у име Града, као концедента, исходује сву неопходну пројектно-техничку документацију, као и да изгради трафостаницу, ради стварања техничких услова за прикључење подземне гараже на електродистрибутивну мрежу. Електродистрибуција Нови Сад издала је услове за пројектовање и прикључење, по којима ће бити изграђена нова мрежа, с напоменом да је за изградњу новог вода и постројења задужена Електродистрибуција, док је градња трансформаторске станице (грађевински и електромонтажни део) обавеза Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције”, објашњено је у пројектном задатку објављеном на порталу јавних набавки.

Очекује се да ће гараже код Бановине и у Улици Модене бити завршене до краја године, а осим њих у центру су планирана још два слична објекта – на углу Шафарикове и Успенске, као и на Тргу републике. Уговор о концесији за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање тих објеката закључен је 2020. године с фирмама „Бест ин Паркинг – Холдинг АГ” из Беча и „Инобачка” из Новог Сада, односно с предузећем „Јавне гараже”, у којем је аустријски партнер власник 65 одсто, а српски 35. Концесионари ће четири локације у центру добити на 43 године, од којих су три предвиђене за пројектовање и градњу, а 40 за управљање, с тим да објекте након тог периода преузима Нови Сад. Земљиште за градњу гаража обезбеђује Нови Сад, који ангажује и стручни надзор, док трошкове градње и пројектовања сноси приватни партнер, који ће у периоду коришћења објеката достављати Граду план пословања.

Јавна гаража код Бановине, површине око 6.300 квадратних метара, имаће 167 места за путничка возила, распоређена на две етаже, с тим да је 70 паркинга планирано на првом подземном нивоу, а 88 на другом. Од укупног броја, за возила особа с инвалидитетом издвојено је девет места на првој етажи, док ће осам паркинга бити опремљено пуњачима за електрична возила. Колски прилази објекту планирани су од Бановинског пролаза и Улице владике Платона, из правца Жарка Зрењанина. Те приступне саобраћајнице биће ширине два метра.

Вредност инвестиције је око 540 милиона динара, а будући да метална ограда заклања поглед на градилиште, пролазници нису у могућности да виде како теку радови – подземни објекат је малтене у нивоу околног терена и избетонирана је последња плоча, као и вентилациони отвори. Уређивање надземног дела јавне гараже код Бановине увелико је у току, што подразумева прилазне рампе, градњу степеништа и противпожарног излаза.

Пошто ће објекат бити укопан, још раније је најављено да ће сва стабла бити сачувана, а планском документацијом предвиђено је партерно уређење простора изнад гараже, на углу улица Жарка Зрењанина, Владике Платона и Јована Ђорђевића, површине око 10.500 квадратних метара. Осмишљавање партерног уређења поверено је новосадској фирми „МХМ пројект”, а за техничку документацију Град ће издвојити готово осам и по милиона динара с ПДВ-ом (8.484.000).

Од одабраних пројектаната се очекује да предложе идејно решење, у складу с функцијом гараже, што, између осталог, подразумева поплочавање, урбани мобилијар, клупе, канте за отпатке, држаче за бицикле, јавно осветљење и зеленило. У оквиру пејзажног уређења требало би предвидети и заливни систем, а надлежни су предложили пројектантима да размотре могућност за постављање јавне чесме. Уређење простора између зграде Скупштине АП Војводине и Гимназије „Исидора Секулић” могло би да почне и пре него што подземна гаража буде завршена, додуше, то зависи од динамике и синхронизације радова, организације грађења, али и временских услова.

Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.2071
Најновије вести