ЈАВНИ УВИД Детаљнa регулацијa Аеродрома ''Нови Сад-Ченеј''

Нацрт плана детаљне регулације Аеродрома ''Нови Сад-Ченеј'' у Новом Саду
urbanizam planovi pixabay
Фото: pixabay.com

На основу члана 61. став 1. тачка 4. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19) Градоначелник Града Новог Сада утврдио је Нацрт плана детаљне регулације Аеродрома ''Нови Сад-Ченеј'' у Новом Саду и Извештај о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације Аеродрома ''Нови Сад-Ченеј'' у Новом Саду на животну средину, а у складу са чланом 50. став 1. Закона о планирању и изградњи, Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада оглашава                     

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

Нацрт плана детаљне регулације Аеродрома ''Нови Сад-Ченеј'' у Новом Саду са Извештајем о стратешкој процени утицаја плана детаљне регулације Аеродрома ''Нови Сад-Ченеј'' у Новом Саду на животну средину излаже се на Јавни увид у трајању од 30 дана,  почев од 29. октобра 2020.године до 27. новембра 2020. године.

Јавни увид ће се спровести сваког радног дана у времену од 9.00 - 14.00 часова, у приземљу пословне зграде Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, и у просторијама Месне заједнице „Ченеј“, Ченеј, Улица Вука Караџића број 289. У дигиталном облику материјал се излаже на званичној интернет страници Скупштине Града Новог Сада https://skupstina.novisad.rs/javni-uvid/ и на званичној интернет страници Града Новог Сада  http://www.novisad.rs/lat/gradska-uprava-za-urbanizam-i-gradјevinske-po….

Задужује се ЈП"Урбанизам" Завод за урбанизам да у просторијама на Булевару цара Лазара 3, за време трајања јавног увида, обезбеди присуство стручног лица.

Заинтересовани могу своје писане примедбе поводом Нацрта доставити Градској управи за урбанизам и грађевинске послове, Улица школска број 3, у време трајања јавног увида.

Јавна седница Комисије за планове, на којој ће се разматрати приспеле примедбе, одржаће се 17. децембра 2020.године у АМФИТЕАТРУ ЈП „СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНА“ Нови Сад, Сутјеска број 2, на првом спрату,  са почетком у 9.00 часова.

Услед епидемиолошке ситуације у Републици Србији, моле се сва заинтересована  физичка и правна лица која желе да учествују на јавној седници Комисије за планове, да сведу број представника на минимум, уз обавезно поштовање прописаних мера  заштите као и да се пријаве Градској управи за урбанизам и грађевинске послове на planiranje@uprava.novisad.rs  или на број телефона: 021/423-015.

EUR/RSD 117.5584
Најновије вести