Рециклажна острва предвиђена за Ново насеље, Лиман, и код Сајма

Рециклажна острва у Балзаковој и улицама Бранка Бајића и Стојана Новаковића, пројектоваће новосадска фирма „Хидрозавод ДТД”, будући да је ЈКП „Чистоћа”, после расписаног тендера, том предузећу доделила уговор вредан 1,2 милион динара, с ПДВ-ом.
e
Фото: pixabay.com

Предвиђено је да се на већ одређеним местима у поменутим деловима града уреде и ограде простори с контејнерима за различите врсте отпада.

Иначе, недуго након почетка примарне сепарације отпада у центру, говорило се о проширењу пројекта и на друге делове града, али никаквих помака по том питању до сада није било. Из ЈКП „Чистоћа” напомињу да је проширење свакако у плану, али да ће грађани на одвајање отпада на Новом насељу, Лиману и у кварту око Сајма морати да сачекају бар годину, без обзира на недавно потписани уговор.

Како је у тендерској докумантацији објашњено, рециклажна зелена острва су места у близини зграда колективног становања на којима „Чистоћа” планира примарну сепарацију, односно одвајање отпада на самом извору његовог настанка. Такви простори морају бити приступачни пешацима и камионима за одношење отпада, као и видно обележени. Планирано је да грађани рециклабилни отпад одлажу у различите посуде, односно папир, картон, тетрапак и пластику у подземне контејнере, метал и стакло у рециклажна звона, а у надземне контејнере кабасти и баштенски отпад. Осим контејнера за сакупљање рециклажних материјала, на зеленим острвима ће бити смештени и они за мешовити комунални отпад.

Приликом осмишљавања рециклажног острва, његовог капацитета и садржаја, пројектант би требало да узме у обзир број становника у непосредној околини, растојање између зграда, као и да ли у близини има угоститељских објеката, продавница, те предузећа с већим бројем запослених, и колико. Осим тога, требало би анализирати и састав и количину прикупљеног комуналног отпада. Контејнери би требало да буду на видљивим местима, распоређени тако да сепарација буде што једноставнија, као и да су у близини фреквентног саобраћаја.

Предвиђено је да простор зеленог острва буде ограђен и осветљен оговарајућом ЛЕД расветом, а како је у тендерској документацији наведено, планирано је и уређивање непосредне околине.

За израду техничке документације „Хидрозавод ДТД” ће имати укупно око 90 дана.

Иначе, рециклажна острва постоје у неколико градова у Србији, а добар пример у сепарацији отпада показала је Сремска Митровица.

        Ј. Вукашиновић 

EUR/RSD 117.5896
Најновије вести