Фабрика воде у Зрењанину угрожава водоснабдевање града

ЗРЕЊАНИН: Извештај стручне комисије ЈКП „Водовод и канализација“ о раду фабрике воде у Зрењанину, током 29 дана мониторинга, завршен је и достављен в.д. директора овог јавног предузећа Предрагу Бодироги.
1
Фото: Dnevnik.rs

Стручна комисија је констатовала да постројење за пречишћавање воде не испуњава техничке услове из јавне набавке и да рад постројења угрожава и преоптерећује целокупан систем водоснабдевања и каналисања Зрењанина.

„Од момента поновног покретања рада постројења за пречишћавање питке воде, а који је уследио након окончања управног спора децембра 2018. године, ЈКП „Водовод и канализација“ је у више наврата захтевало од фабрике воде да се приступи доказивању параметара дефинисаних уговором и конкурсном документацијом. Међутим, чести прекиди у раду постројења то су онемогућили“, наводи се у саопштењу.

Након што је фабрика воде обавестила ЈКП „Водовод и канализација“ да је спремна за тестирање параметара, то је и започето 15. новембра и требало је да траје до 30. децембра. Међутим, због хаварије која се догодила на постројењу 14. децембра оно је прекинуло рад, па је стручна комисија „Водовода“ сачинила извештај на основу 29 дана мониторинга рада фабрике воде.

У извештају је наведено да је стручна комисија разматрала 34 техничка услова и да фабрика воде није испунила ниједан. Између осталог, наведено је да од 105 анализа пречишћене воде, 13 узорака није било у складу с правилником о хигијенској исправности воде за пиће, а да су у 36 узорака поједини параметри били на горњој граници максималних дозвољених вредности. Губици воде вишеструко су превазилазили прописану границу до пет одсто губитка, због чега је било угрожено и извориште са којег се град снабдева водом“, истиче се у саопштењу.

Отпадне воде пре упуштања у систем нису третиране, а њихова укупна количина вишеструко је превазилазила дозвољене вредности.

„Оваква отпадна вода утиче на повећану корозију бетона, односно на убрзано пропадање канализационог система. Постројење није успоставило обраду отпадног муља, а није имало ни прикључак на атмосферску канализацију. Констатовано је и да је рад постројења нестабилан због честих хаварија, да поједини делови постројења нису адекватно заштићени од спољног утицаја, као и да дезинфекција пречишћене воде није обављана на прописан начин. Закључено је да су чести прекиди рада постројења доводили до знатног броја кварова на водоводној мрежи“, стоји у извештају.

На основу наведених и преосталих закључака, стручна комисија је констатовала да постројење за пречишћавање воде не испуњава техничке услове из јавне набавке и да рад постројења угрожава и преоптерећује целокупан систем водоснабдевања и каналисања Зрењанина.

В.д. директора „Водовода“ Предраг Бодирога ће након упознавања Надзорног одбора и оснивача са извештајем стручне комисије донети одлуку у складу са уговором и важећим законским прописима.

Ж. Балабан

EUR/RSD 117.1154
Најновије вести