ФАКУЛТЕТИ ОБЈАВИЛИ РЕЗУЛТАТЕ Тестове положила 8.094 будућа бруцоша

НОВИ САД: После завршетка првог рока за полагање пријемног испита, факултети Универзитета у Новом Саду објавили су листе и број будућих студената који су положили пријемни и стекли право да се упишу или буду на листама, па можда и испод црте, за жељени факултет и студијски програм.
1
Фото: Dnevnik.rs

Ове године на 9.292 расположва места – 5.419 буџетских и 3.873 самофинансирајућа, пријавило се 8.778 кандидата. Пријемни је полагало 8.678 будућих бруцоша, а положило га је 8.094, и тиме стекли услов да добију индекс.

На Пољопривредном факултету, за основне и интегрисане студије пријемни је положило 441 кандидат, од 442 колико их је пријемни полагало.  Не буџету има места за 565 свршена средњошколца, на самофинансирању 175, односно, укупно 740. За основне академске студије на Технолошком факултету, пријемни су положила 162 будућа бруцоша, од 225 места на буџету, 30 на самофинансирању, укупно 255.

На Грађевинском факултету пријемни је положило њих 63, за 110 буџетских и 24 самофинансирајућа места, укупно 134. За Технички факултет „Михајло Пупин“, знање довољно да положе пријемни показало је 213 студената, од 240 колико их је на испит изашло. Места на буџету има 244, самофинансирајућих 141, укупно 385.

Када је реч о студијским програмима, рецимо, на Пољопривредном факултету највише будућих студената пријемни је положило за Агроекономски студијски програм 74, затим за студисјке програме Фитомедицину 73 и за Пејзажну архитектуру 48. За студијске пограме Ратарство и повртарство пријемни је положило 33 кандидата, Сточарство 31, Воћарство и виноградарство 24, Пољопривредну технику 21, Агроекологију заштиту животне средине 20 , Агротуризам и рурални развој 9, Уређење, коришћење и заштита вода шест, док су за студијске програме Хортикултура и Органска пољопривреда пријемни положила по четири будућа студента.

На Филозофском факултету пријемни је положило 1.039 кандидата од 1.054 колико их је полагало. Највеће интересовање владало је за студијски програм Психологија, за који је пријемни положило 333 кандидата, следи програм Енглески језик и књижевност 183, док је на трећем месту програм Социјални рад са 84 кандидата који су положили пријемни. По броју онох који су положили пријемени солидно стоје и Педагогија 79 и Журналистика са 55 кандидата. За студијски програм Мађарски језик и књижевност испит је положило 12 будућих студената. Пријемни испит за Русински језик и књижевност и Словачки језик и књижевност положио је по један кандидат, колико их се за полагање и пријавило, док за Румунски језик и књижевност није било заинтересованих. Филозофски факултет места има за 544 студента на буџету, 433 самофинансирајућа, укупно 977.

За студије на Правном факултету пријемни је положило 426 будућих студената колико их је и било на пријемном. На буџету има места за 177 студената, а за самофинансирање 603.

За Медицински факултет, који по конкурсу на основним академским и интегрисаним студијама располаже са 726 места, конкурише чак 1.065 кандидата који су положили пријемни, на којем је било 1.136 оних који желе да упишу овај факултет. На овом факултету на буџет примају 415 студената, а 311 је самофинасирајућих места.


Један од најпривлачнијих ФТН

Традиционално, поред Медицинског, Филозофског и Академије уметности, Факултет техничких наука је међу најпривлачнијим за свршене средњошколце. ФТН на своје бројне стуђске програме, по конкурсу има 2.684 места за које конкурише 2.753 кандидата који су положили пријемни, на који је изашло њих 2.920. Он нуди 1.483 буџетска, 1.201 самофинансирајуће место, односно, укупно 2.684.


На Природно-математичком факултету пријемни је положило 597, када се упишу, будућих студента, а полагало их је 624. Овај факултет има 693 буџетска места, 282 самофинансирајућа, односно, укупно 975.

На Економском факултету, на којем има 792 места, пријемни је полагало и положило 765 оних који ће се вероватно ту и уписати. На буџету примају 489 студената, на самофинасирање 303.

У овом првом конкурсном року, укупно за све студијске програме на Академији уметности, пријемни су положила 222 кандидата од 492 колико их пријемни испит полагало. Академија укупно располаже са 224 места, 154 буџетских и 70 самофинансирајућих.

За студије на Грађевинском факултету, пријемни испит је полагало 63 кандидата и сви су прошли. На буџет се прима 110 кандидата, 24 на самофинансирање, укупно 134.

Пријемни за Факултет спорта и физичког васпитања, који располаже са 375 места, положило је 222 од 228 кандидата који су полагали пријемни. На буџету има 163 места, самофинансирајућих је 212, укупно 375.

Педагошки факултет има 112 буџетских места, 48 самофинансирајућих, укупно 160. Пријемни испит полагао је 71 кандидат и сви су прошли.

За Учитељски факултет на мађарском наставном језику, право на студије стекло је 55 кандидата који су положили пријемни испит, а толико ­их је испит и полагало. Овај факултет може да прими 45 студената на буџету и 40 самофинансирајућих, односно, укупно 85 будућих бруцоша.

В. Црњнски

 

EUR/RSD 117.5872
Најновије вести