ЗАВРШЕН УПИС НА ФТН Најатрактивнији програми попуњени

У првом конкурсном року на Фалуктет техничких наука Универзитета у Новом Саду уписало се на основне академске студије 2.163 будућих студената, њих 1.369 ће студирати о трошку буџета, а 767 ће сами платити своју прву годину студија на жељеном студијском програму.
upis brucosa, dnevnik.rs
Фото: Dnevnik.rs

У другом конкурсном року, који се спроводи почетком септембра, на ФТН-у има још 398 слободних места: 79 буџетских и 319 самофинасирајућих.

На студијском програму Машинство слободно је 95 места, 50 буџетских и 45 самофинансирајућих. На Производном машинству тако има још 13 места за самофинасирајуће студенте, на Механизацији и конструктивном машинству 25 места на буџету, студијски програм Машинства, Енергетика и процесна техника нуди 27 слободних места, 25 буџетских и два самфинасирајућа, док на студијском програму Техничка механика и дизајн у техници има слободних 30 самофинансирајућих места.

Студијски програм Електротехника и рачунарство располаже са још само 35 самофинансирајућих места, и то на програму Енергетика, електроника и телекомуникације три самофинасирајућа и програму Мерење и регулација 32, такође, самофинасирајућа места. На Електротехници и рачунарству попуњени су Рачунарство и аутоматика (240), Примењено софтверско инжењерство (160), Софтверско инжењерство и информационе технологије - Нови Сад (80).

Места није преостало ни на студијским програмима Биомедицинско инжењерство и Информациони инжењеринг, где је уписано по 60 студената.


Три групе делатности

ФТН своју мисију види и остварује у три међусобно повезане основне групе делатности: високо образовање, научноистраживачки рад и трансфер знања у привреду. При томе, како кажу на Факултету, стално унапређују образовне програме, квалитет процеса рада и људске и материјалне ресурсе са тежњом достизања највиших стандарда.


На Грађевинарству је слободно 77 места, девет су на буџету, а 68 су самофинансирајући. Програм Управљање ризиком од катастрофалних догађаја и пожара у понуди има 22 слобдна места, три су буџетска и 19 самофинансирајућих.

На Архитектури, коју је уписало 120 будућих студената, слободних места нема, као ни на програму Сценска архитектура, техника и дизајн, где су попуњена сва 24 места.

На Програм Саобраћај може да се упише још 53 студента, један на буџет и 52 на самофинансирање.

Места није остало ни на Индустријском инжењеарству и менаџменту, где је у у првом конкурсном року уписано 260 будућих студената.

До последњег места попуњени су и студијски програми Инжењерство информационих система (80), Графичко инжењерство и дизајн, Мехатроника (90) и Анимација у инжењерству (60).

Када је реч о ФТН-у, места још има на студијском програму Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду: 41 место је буџетско, а 48 су за оне који би сами плаћали своје студије.

Заинтересованост за студирање на ФТН-у посебно поједине студијске програме из године у годину не смањује се, већ је у порасту, посебно за образовне профиле који посао још пре краја студија налазе у ИТ сектору. Томе свакако доприноси и реноме факултета као једног од водећих у земљи и региону у тој области.

В. Ц.

EUR/RSD 117.5559
Најновије вести