На принудну наплату иде само трећина плате

НОВИ САД: Нове одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу, који би требало да иду у корист дужника, важе од 1. јануара, а тај акт предвиђа неколико веома важних новина које, како је недавно рекла министарка правде Нела Кубуровић, успостављају сразмеру између потраживања и дуговања, односно имовине дужника на којој се спроводи извршење.
novac isplata placanje
Фото: Tanjug (D. Goll, ilustracija)

Тако сада дужник – власник непокретности, неће моћи да остане без стана због комуналног дуга мањег од 5.000 евра у динарској противвредности, а породиље и деца потпуно су заштићени. Уз то, уведени су лимити забрана извршења на плати, заради и пензији, а предвиђене су и промене заштићеног износа за наплату потраживања. Уводи се електронско надметање за продају покретних и непокретних ствари, електронска огласна табла, а посебно су поошторена правила о поступању јавних извршитеља и њихова одговорност.

Изменама које се тичу плате или зараде, односно накнади плате или зараде, смањују се износи којима се могу оптеретити дужници. Уместо половине примања, онима који зарађују мање од просечне нето зараде по последњем објављеном податку републичког органа, извршење се може  спровести до трећине примања, а онима с минималном зарадом – до њене четвртине. Уз то, извршење на заради, плати или пензији ради намирења потраживања по основу законског издржавања моћи ће да се спроведе само до половине примања. Што се тиче пензија, извршење се може спровести до њене трећине, односно четвртине, када је реч о пензији која не прелази износ просечне пензије, односно десетине када је реч о минималној.

Електронска продаја непокретности, односно електронско јавно надметање за продају непокретних и покретних ствари извршног дужника започеће 1. марта, до јула ће се одвијати паралелно с важећим системом, а након тога биће једини начин јавног надметања за продају. То би требало да спречи злоупотребе, а министарка правде је нагласила и да ће утицати на повећање цене продаје у извршном поступку. Е-платформа обезбеђује анонимност учесника надметања до краја поступка јер ће сви имати посебан идентификациони број.


Ко не може бити купац у поступку извршења?

Измењено је и правило о томе ко не може бити купац у поступку извршења, па тако непокретност не могу купити јавни извршитељ, заменик јавног извршитеља, помоћник јавног извршитеља или друго лице које је запослено код јавног извршитеља, независно од тога да ли поступа у конкретном извршном поступку.

Такође, купци не могу бити ни њихови крвни сродници у правој линији, а у побочној линији до четвртог степена сродства, супружник, ванбрачни партнер, тазбински сродник до другог степена, старатељ, штићеник, усвојитељ, усвојеник, хранитељ или храњеник. На истом списку су и лица које службено учествују у конкретном извршном поступку, особе запослене у министарству као администратори портала електронског јавног надметања, нити његови сродници.


Електронске огласне табле биће успостављене као јавни регистар, а на интернет презентацији сваког суда опште или посебне надлежности у Србији, уношењем личних података, грађани ће моћи да провере да ли им се доставља било какав акт или одлука који потичу из извршног поступка.

Изменама ЗИО двоструко су продужени рокови застарелости за гоњење јавних извршитеља, а предвиђена је и забрана нагомилавања трошкова за дужнике. Осим тога, новине у закону утицаће на смањење трошкове у „буyетским” предметима – где се као извршни дужник означавају Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, односно директни и индиректни буyетски корисници.

Циљ свих ових измена је смањење трошкова у извршним предметима,  што је довело и до смањења накнада за јавне извршитеље, кроз измену Јавноизвршитељске тарифе која се примењује од 1. јануара.

Д. Млађеновић

Zoran
09.01.2020 • 14:03
Sad su se setili kad su se svi izvrsitelji dobro nafatirali svaki ima po deset stanova i milione... Sad i nije potreban ovaj zakon jer mnogu komotno da dozvole i drugima da ucestvuju u nadmetanjima za prodaju stana,a i provizije mogu komotno da smanje jer toliko para imaju da su obezbedili i decu i unuke...
EUR/RSD 117.5576
Најновије вести