Газдама 0,5 одсто мањи трошак за пензијске доприносе

Повећањем неопорезивог дела зараде с 15.300 на 16.300 динара, као и смањењем доприноса за пензијско и инвалидско осигурање од 0,5 одсто за послодавце, држава наставља да смањује порезе на зараде са 62 одсто на 61.
radnici A_Erski
Фото: Dnevnik.rs

Министарство финансија сачинило је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање, по којем ће од Нове године стопа доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по основу зарада коју плаћа послодавац бити смањена0,5 одсто. Конкретно, то би значило да послодавац плаћа доприносе од стопи од 11,5 одсто уместо садашњих 12, док би запослени и даље плаћали 12 одсто доприноса на зараду. На тај начин, наводи се у образложењу Нацрта, обезбеђује се мање фискално оптерећење прихода које радници остварују на основу рада, с једне стране, а с друге, смањују трошкови пословања за послодавце.

У циљу подстицања запошљавања, Нацртом тог акта предлажу се и  нове олакшице за послодавце – новооснована привредна друштва која обављају иновациону делатност, у виду ослобађања од плаћања доприноса по основу зараде оснивача који су запослени у тим привредним друштвима. Осим тога, предложена је олакшица за послодавце који заснују радни однос с квалификованим новозапосленим лицем и олакшице се остварују као ослобађање од плаћања доприноса за пензијско и инвалидско осигурање по основу зараде квалификованог новозапосленог раднка. Такође, предлаже се увођење олакшица у виду смањења основице доприноса по основу зараде за новонастањена лица која заснују радни однос с домаћим послодавцем. Та мера представља подстицај за запошљавање наших држављана који сада раде у иностранству, а за којима постоји потреба и на домаћем тржишту.


Држава може да поднесе

Министарство финансија направило је рачуницу по којој је могуће смањење обавезних социјалних доприноса од 0,5 одсто, и то за послодавце, као и да се неопорезиви део зараде повећа с 15.300 динара на 16.300.  Толико смањење прихода у буyет наредне године држава може да „поднесе”, а свакако да ће те мере бити настављене и у 2021. години.


По процени изнетој у Нацрту, Министарство финансија процењује да ће по основу смањења стопе доприноса за обавезно пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца доћи до смањења буyетских прихода од око 9,8 милијарди динара. Ефекат на фискални резултат опште државе биће негативан у износу од 7,5 милијарди, а смањење расхода за зараде на нивоу опште државе око 2,3 милијарде. Све то се, наводи се у обазложењу, сматра оправданим, имајући у виду ефекте у смислу подстицања запошљавања.

Поменутим новим мерама државе током наредне године до посла би могло доћи најмање 5.000 радника, тим пре што се мења и Закон о порезу на доходак грађана, где су предвиђене одређене пореске олакшице за запошљавање. Посебним стимулацијама, а поготово за послодавца који запосли повратника у Србију, домаће газде имаће прилику да дођу до квалификоване и квалитетне радне снаге, а повластице ће трајати пет година.

Иначе, Фискални савет Србије је почетком месеца указао на то да је с економског становишта приоритет смањење фискалног оптерећења зарада да би се унапредила конкурентност домаће радне снаге и стимулисало запошљавање и инвестирање привреде. Тај циљ је могуће постићи, навео је ФШ, или смањењем стопе социјалних доприноса или повећањем неопорезивог цензуса. Фискални савет је предложио да се неопорезиви цензус повећа с 15.300 динара на 25.000 јер би се тако оптерећење минималне зараде наредне године смањило с 58 одсто на 53, док би у случају просечне зараде било смањено са 62 одсто на 60.   

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.1990
Најновије вести