У јавним државним предузећима просечна плата 82.013 динара

По подацима Републичког завода за статистику запослени у Србији су, у просеку, у мају зарадили 65.025 динара.
Isplata/Dnevnik.rs/arhiva
Фото: Dnevnik.rs

Толико је износила просечна плата, која представља слику свих исплаћених зарада у току једног месеца и израчунава се на основу износа обрачунатих зарада и броја запослених. Тај просечни износ значи да се примања запослених јако разликују, односно да је за неке он само део месечне зараде, а за многе запослене износ за који морају да раде и два месеца.

На висину плате утиче много фактора, а када се погледају статистички показатељи не чуди што многи желе да им радно место буде у јавном сектору. Разлог је врло једноставан - зараде су више него у другим областима. То је  јасно видљиво и у мају јер су просечне зараде запослених у јавном сектору  биле 73.277 динара, па рачуница каже да је коверта у јавном сектору дебља за 8.252  динара.  

78.320 динара просечно зарадили запослени у администрацији на нивоу аутономне покрајине

Зараде готово свих запослених у јавном сектору у мају су биле више од просечне. Изузетак су запослени у администрацији на нивоу локалне самоуправе, где је мајска плата, у просеку, била 60.026  динара и у локалним јавним предузећима, где је мајски просек био 62.783 динара Највише просечне зараде исплаћене су у јавним државним предузећима - 82.013 динара, а потом у администрацији на нивоу државе 80.324 динара. Запослени у  администарцији на нивоу аутономне покрајине у мају су у просеку зарадили 78.320 динара. Они који раде у здравству и области социјалног рада у мају су, у просеку, зарадили 75.897 динара, а у образовању и култури 66.105 динара.

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности за које РЗС објављује податке, у седам  је зарада била виша од републичког просека, а у 12 мања. Између највише и најниже просечне зараде по делатностима у марту јаз је огроман и износи чак 91.594 динара, а када се просечне зараде у посматрају кроз призму медијалне, која је у мају била 49.869 динара, у две делатности зарада је била нижа од тог износа.


Мање од 40.000 динара

Запослени у неколико области у мају су зарадили мање од 40.000 динара. Најмање новца било је у коверти запослених у области припреме и послуживања хране и пића – 36.107 динара. Следе зараде запослених у области остале личне услужне делатности – 36.793 динара, те туристичке агенције, тур-оператери и резервације - 37.799 динара. У области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја мајска просечна плата била је 38.072 динара, а у области поправка рачунара и предмета за личну употребу 39.278 динара.


Просечна зарада у мају је у три делатности прескочила износ од 100.000 динара. Највише су, у просеку, зарадили запослени у делатности информисања и комуникације – 130.363 динара, а потом у финансијским делатностима и делатности осигурања - 114.410 динара. У делатности рударства мајске просечне зараде биле су 102.457  динара.

Најмање мајске просечне нето зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране – 38.769 динара, а та делатност једина је у којој су оне биле испод 40.000 динара. Мање од 50.000 динара зарадили су још само запослени у осталим услужним делатностима - 47.888 динара.

Просечна зарада виша од 100.000 динара у мају је исплаћена у 13 области. Највиша су, у просеку, зарадили запослени у рачунском програмирању, консултантским и с тим повезаним делатностима – 168.994 динара, а следе они који раде у експлоатацији сирове нафте и природног гаса - 144.668 динара. Запослени у ваздушном саобаћају у мају су зарадили 141.589 динара, а у области научно истраживање и развој - 135.318 динара. Они који раде у области финансијске услуге, осим осигурања и пензионих  фондова у мају су, у просеку, зарадили 130.471 динара, производњи кокса и деривата нафте - 124.481, услужним делатностима у рударству и геолошким истраживањима - 120.310 динара, а у производњи основних фармацеутских производа и препарата 120.874 динара. У области експоатација руде метала мајске просечне зараде биле су 112.549 динара, области управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем - 107.900 динара, а у произ водњи дуванских производа 106.743 динара. У области осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања запослени су у мају зарадили 104.276 динара, а у области  кинематографска, телвизијска и музичка продукција, снимање музичких записа и издавање музичких записа 104.059 динара,

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5653
Најновије вести