У Војводини за годину дана 44 убиства

У Србији је кривичним пријавама у 2021. години било обухваћено 80.632 грађана,, што је за осам процената више у односу на претходну, 2020. годину.
д
Фото: Приватна архива

Оптужнице тужилаштва у прошлој години поднете су против  31.870 Људи, а правоснажно је осуђено Њих 27.508. Ови подаци предочени су у недавно објавЉеном годишЊем извештају Републичког завода за статистику (РЗС).

На затворске казне осуђено је 6.368 преступника.. Први пут су изречене две казне доживотног затвора, , две казне у трајаЊу од по 40 година, а шест у распону од 30 до 40 година.

На условну осуду - затвор лане је осуђено 14.488 Људи, а на кућни затвор 2.757.

Када је реч о старости осуђених, највише Њих (7.417) има између 30 и 39 година, затим следе они између 40 и 49 година (5.265). На затворске казне осуђени су и млади Људи -  Њих 3.831 који имају између 21 и 24 године и они између 24 и 29 година - 3.349 је у затвору.

Оптужнице тужилаштва у прошлој години поднете су против  31.870 Људи, а правоснажно је осуђено Њих 27.508

Крађа је у претходној години била убедЉиво најзаступЉеније кривично дело које су починили пунолетни грађани Србије. Према подацима Републичког завода за статистику, у  2021. години пријавЉено укупно 17.309 особа због сумЊе да су починили крађу, док је 8.104 грађана пријавЉено због кривичног дела тешка крађа. У истом периоду за крађу осуђено је 2.857 грађана, а готово половина Њих осуђена је на условну казну. На затворску казну осуђено је 838 грађана.

За тешку крађу, кривично дело које подразумева крађу на посебно опасан начин, током којег долази до обијаЊа или употребе оружја у 2021. години осуђена су 1.849 лица.

Када су у питаЊу најтежа дела, прошле године пријавЉено је 110 убистава, од који х је  у Војводини било 33, што је највише у односу на остале делове Србије. Лане је пријавЉено и   89 тешких убистава, највише у београдском региону - 42, а најмаЊе у Војводини - 11. За убиство је у истом периоду осуђено 75 особа, а за тешко убиство Њих 31.

Прошле године је за за угрожаваЊе сигурности пријавЉене су 2.692 особе, за наношеЊе тешких телесних повреда 831, а лаких 1216 особа. Последично је за ова дела и осуђено доста Људи – за угрожаваЊе сигурности 757, за тешке телесне повреде 546, а за лаке 636 особа.

Међу најзаступЉенијим кривичним делима налази се и насиЉе у породици. За ово дело пријавЉено је 5.663 особа, а осуђено 2.230. Од тог броја Њих 589 је осуђено на затворску казну, 1.388, 214 је добило кућни затвор, а 13 новчану казну.

За угрожаваЊе јавног саобраћаја пријавЉено је 7.852 грађана, а осуђено 2.272.

Подаци РЗС-а откривају и да је фокус полиције у сузбијаЊу трговине наркотицима на крајЊим корисницима. Судови су у прошлој години за кривично дело неовлашћено држаЊе наркотика осудили 4.270 особа, од чега 583 на затворске казне. С друге стране, за неовлашћену производЊу и ставЉаЊе у промет осуђено је 847 Људи. Највећи број Њих, 626 добило је затворске казне.

Због недозвоЉеног држаЊа оружја и експлозивних материја осуђено је укупно 840 Људи, од којих  244 на затворску казну, а Њих 375 на условну.

Полиција је прошле године тужилашту пријавила 79 особа за силоваЊе. Осуђено је 25 Људи, сви на затворске казне. У истом периоду поднете су четири пријаве за обЉубу над немоћним лицем, од којих су у два случаја изречене затворске казне. Од 29 пријава  за обуЉубу над дететом, 11 је осуђено на затворку казну а у једном случају суд је изрекао васпитну меру, од којих је троје осуђено на затвор .

М. Бозокин

 

EUR/RSD 117.3079
Најновије вести