Субвенције по радном месту од 3.000 до 7.000 евра

НОВИ САД: Мада је ВладаСрбије пре само два месеца донела Уредбу о условима и начину привлачења директних инвестиција, на последњој седници је усвојила нову, која ће ступити на снагу наредне недеље. Тим актом се ближе уређују критеријуми, услови и начини привлачења директних инвестиција и вођење евиденције о одобреним подстицајима за свако новоотворено радно место.
Mirovic, fabrika Zopas
Фото: vojvodina.gov.rs

Разлика између нове Уредбе и оне усвојене 8. марта је у томе што се конкретизују субвенције за пројекте услуга хотлског смештаја на територији локалне самоуправе на којој је утврђено подручје бање. Прилог новоусвојеној Уредби је списак од 30 бањских и климатских места у Србији која стичу право на субвенционисање.

Из Војводине на том списку су бање Кањижа, „Термал” у Врднику, „Русанда” у Меленцима, „Палић” у Суботици и Бечеј.

Непромењена остаје подела инвестиционих пројеката по броју радника које би требало да запосле, али су зато прецизирани критеријуми у зависности од броја људи који ће доћи до радног места, односно да ли ће их бити до 100 или више од тог броја по конкретном пројекту. Новац, који се обезбеђује у буyету Србије, може се користити за финансирање инвестиционих пројеката у производном сектору и секторима услуга међународне трговине и услуга хотелског смештаја.

Уједно, не могу се користити за финансирање инвестиционих пројеката у сектору саобраћаја, развоја софтвера – осим ако нису у функцији унапређења производа, производног процеса или пружања услуга међународне трговине, угоститељства, игара на срећу, трговине, производње синтеничких влакана, угља и челика, рударства, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције, бродоградње поморских трговинских пловила, аеродрома, логистичких ценатра, комуналном сектору и сектору енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и аквакултуре.

Важна новина је увођење система бодовања за инвестиционе пројекте који подразумевају до 100 новозапослених. Одговарајући број бодова биће додељиван на основу искуства у обављању делатности, процене поврата инвестиције, пословних резултата, показатељ задужености. Додела подстицаја за инвестицоне пројекте до 100 нових запослених спроводи се искључиво по јавном позиву, док за оне који ће запослити више од тог броја инвеститор у сваком тренутку може Развојној агенцији Србије поднети Писмо о намерама.


За деценију 82.015 нових радних места

У периоду од 2006. године до 2016. држава је за субвенционисање радних места из буџета издвојила 501,8 милион евра. Уз помоћ тих субвенција отворено је 82.015 нових радних места.

Чак 90 одсто тог износа добили су страни инвеститори, мада и нова Уредба нуди једнаке могућности за добијање субвенција и домаћим.


И у новој Уредби остали су исти износи који могу бити додељени, а који се одређују у односу на оправдане трошкове улагања. Конкретно, то значи да ће држава и даље новозапосленима у фирмама које су добиле субвенције гарантовати основну зараду утврђену најмање у висини минималне зараде плус 20 одсто, тако да уговорена зарада запосленог износи најмање 120 одсто утврђеног минималца. Субвенције по радном месту остају везане за степен развијености општина и крећу се од 3.000 евра по раднику за прву групу до 7.000 у девастираним локалним самоуправама. Рок за реализацију инвестиционог пројекта и отварање нових радних места је три године, уз могућност да се евентуално продужи до највише пет година од дана подношења пријаве, и то по одобрењу Савета за економски развој.

Иначе, субвенционисање отварања нових радних места, односно модел субвенционисања инвеститора, уведено је још 2006. године по узору на ирски и словачки модел. Кроз претходне године модел је помало мењан, а све с циљем да што више незапослених дође до радног места јер је Србија пре само неколико година имала стопу незапослености од 24 одсто. На крају прошле године та стопа је знатно смањена и била је 13,5 одсто, што даје могућност држави да додатно мења начин државних субвенција и да више субвенционише високу технологију и веће зараде радника. 

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.1793
Најновије вести