За сваког новог радника по 200.000 динара

Град Нови Сад је расписао јавни позив послодавцима за доделу субвенција за отварање нових радних места. Субвенције за отварање нових радних места ће бити одобрене у једнократном износу од 200.000 динара по радном месту.
subvencije
Фото: Dnevnik.rs

Право на субвенцију може да оствари послодавац са седиштем на територији града Новог Сада, под условом да запосли незапослене са евиденције новосадске филијале Националне службе за запошљавање и то на новоотвореним радним местима, са пуним радним временом. Осим тога, приватник мора да буде регистрован најмање три месеца пре подношења захтева за ову субвенцију. Послодавац не сме да запосли некога које већ био запослен у фирми и то најмање три месеца пре пријављивања за субвенције, а нови радник не сме да буде повезан са газдом. Од послодавца се очекује да није отпуштао раднике најмање три месеца пре конкурисања за субвенцију.

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава грађане из категорије теже запошљивих

Уколико послодавци желе да добију овај подстицај, потребно је да поднесу захтев са бизнис планом (који се може преузети на сајту www.novisad.rs и на сајту www.privredans.com или у Градској управи за привреду, Руменачка 110 а), уверење да нису смањили број запослених у последња три месеца пре подношења захтева и да уредно измирују обавезе и потраживања према Граду и Националној служби за запошљавање.

Приоритет при додели субвенције има послодавац који запошљава грађане из категорије теже запошљивих, а то су, дугорочно незапослени, вишкови запослених, млади од 30 година без искуства или/и  с ниским класификацијама, старији од 50 година, особе са инвалидитетом, Роми, корисници новчане социјалне помоћи, жртве трговине људима, самохрани родитељи, итд. 

За субвенцију не могу да конкуришу државни органи, директни или индиректни корисници буyета, послодавци који се баве делатношћу коју Град не субвенционише, као и они који су исте људе већ запошљавали путем субвенција у претходне три године. Детаљније информације о субвенцијама за отварање нових радних места се могу пронаћи на сајту www.novisad.rs.

Конкурс је отворен до 30. јуна.

Текст и фото: Ј. Радуловић

 

EUR/RSD 117.3076
Најновије вести