”Паркинг сервис” ангажује приватну фирму за одржавање

Реконструкција и санација паркиралишта и такси стајалишта у Новом Саду коштаће 10,8 милиона динара с ПДВ-ом.
 Saniran parking u Pančevačkoj ulici  Foto: JKP „Parking servis“
Фото: Саниран паркинг у Панчевачкој улици  Фото: ЈКП „Паркинг сервис“  Saniran parking u Pančevačkoj ulici  Foto: JKP „Parking servis“

Уговор за тај посао руководство “Паркинг сервиса” недавно је закључило с грађевинским предузећем “Омега”, а, како се може приметити, реч је о текућем и инвестиционом одржавању, као и радовима који ће бити обављани по налогу инспекције. Обавеза одабраног извођача је и да пре почетка радова пријави то надлежним институцијама, те исходује решење о измени режима саобраћаја и постави одговарајућу сигнализацију, као и да обележи градилиште.

Рок за завршетак радова биће дефинисан у појединачним налозима, у складу с обимом посла и може бити продужен, уколико околности то захтевају.

Плаћање ће бити обављено сукцесивно, по завршетку сваког посла и испостављању трошкова. Јавно комунално предузеће “Паркинг сервис” ће о свом трошку ангажовати надзор који ће контролисати радове, за чији ће, пак, квалитет извођач гарантовати годину дана. 

С обзиром на то да обим и врсту радова није могуће прецизно утврдити на годишњем нивоу, уговор је закључен на износ који је “Паркинг сервис” унапред одредио.

То комунално предузеће, како је у техничкој спецификацији објашњено, задржава право да не утроши целокупан износ уговорене вредности посла (10,8 милиона), уколико за то не буде потребе.

Ј. В.

EUR/RSD 117.4598
Најновије вести