Ср. Карловци: Грађани више нису курири између институција

Општинска управа у Сремским Карловцима с првим данима јула приступила је информационом систему е-ЗУП који запосленима у јавној управи омогућава брзо и једноставно приступање подацима који су им потребни за одлучивање у управним поступцима које воде, а ускоро ће и сами грађани осетити благодат тог потеза.
Sremski Karlovci foto: Dnevnik.rs/R. Hadžić
Фото: Сремски Карловци фото: Дневник.рс/Р. Хаџић

С друге стране, уласком у тај информациони систем, локална самоуправа истовремено ставља на располагање државним органима и осталим јединицама локалне самоуправе оне податке које она води о грађанима – у највећем броју случајева то су матичне књиге.

Како каже администратор информационог система у карловачкој  Општинској управи Марко Ћалушић, увођењем тог система омогућује се доследна примена принципа да органи управе немају право да траже од грађана изводе, уверења и потврде о подацима који се воде у службеним евиденцијама, већ те податке прибављају сами по службеној дужности.

– Применом услуге е-ЗУП, којом је повезано првих шест највећих база података у Србији, државне институције најзад могу брзо и ефикасно да размењују податке између себе, а грађани више не морају бити њихови курири – наглашава Ћалушић. – Министарство државне управе и локалне самоуправе је покренуло информациони систем е-ЗУП ради лакше размене података по службеној дужности између државних органа и јединица локалне самоуправе. Прошле године ступио је на снагу Закон о општем управном поступку по којем се по службеној дужности прикупљају подаци о личности. Три су начина за то. Први је кроз информациони систем е-ЗУП, који је најбржи и најјефтинији начин, други је да се упути захтев надлежном органу за достављање информација које садрже податке о личности и трећи  је да онај ко води управни поступак сам обави увид у податке о личности.

Ћалушић напомиње да су подаци о личности заштићени законом тако да не може да их прибави сваки службеник већ само онај који води конкретан општи управни поступак, и то само оне податке који су му потребни за тај поступак. Искључена је могућност злоупотребе податка јер тачно се зна који је службеник, у којем тренутку ушао у систем, и због чега  је узео податак.

– Од шест органа смо добили одобрење да користимо њихове податке у вођењу управних поступака пред Општинском управом у Сремским Карловцима – каже Марко Ћалушић. – То су Пореска управа, Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Министарство унутрашњих послова, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Национална служба за запошљавање и Централни регистар обавезног социјалног осигурања, а то су сви органи с републичког нивоа укључени у е-ЗУП. У наредном периоду очекујемо прикључивање у систем и  Републичког геодетског завода.

Поштеда од плаћања такси

По  речима Марка Ћалушића, погодност информационог е-ЗУП система за грађане огледа се у томе што се подаци прикупљају по службеној дужности и они нису више у обавези да достављају разна документа.

Осим тога, ослобођени су плаћања бројних такси. Довољно је да потпишу изјаву да дозвољавају да се подаци о њима прикупљају по службеној дужности.

З. Милосављевић

EUR/RSD 117.1709
Најновије вести