Уклоните лед са тротоара, опасност за пешаке

Осим бајковитих призора, снежне падавине доносе више посла путарима, али и лекарима јер је, због поледице, тих дана повећан број повреда. Снег и лед на тротоару представљају опасност за пешаке, али и обавезу грађана да простор испред кућа, зграда и предузећа очисте. Обавезе и дужности око уклањања снега и леда прописане су одредбама Одлуке о уређењу Новог Сада и програмом рада зимских служби.
3
Фото: Dnevnik.rs

Из Градске управе за инспекцијске послове подсећају да су предузећа, установе и друга правна лица и предузетници дужни да уклањају снег и лед са тротоара, прилазних путева и стаза испред објеката. У случају поледице, на те површине би требало посути со и сличне материје, и то од коловоза до објекта у ком је пословни простор, као и уклонити снег и лед са кровова.

Надлежни напомињу да исте обавезе важе и за стамбене заједнице, односно власнике или закупце станова и породичних зграда или кућа. Уколико је у приземљу зграде пословни простор, те обавезе односе се и на власника, закупца или другог корисника.

При уклањању снега и леда с кровова зграда, пролазници морају бити упозорени на то, ваздушне инсталације и водови сачувани од оштећења, с тим да се олуци и сливници не смеју затрпавати. Осим тога, снег и лед требало би одлагати тако да не омета саобраћај на коловозу, али и кретање пешака по тротоару.


Нико неће лопату

И док је снег и лед испред пословних простора објеката најчешће рашчишћен, то често није случај с тротоарима код стамбених зграда.

Као што у кућама чланови породице не могу да се договоре ко ће почистити снег, тако ни станари вишеспратница не могу да одлуче ко ће се пре латити лопате, а, истини за вољу, изгледа да је и појединим “професионалним” управницима лопатање испод части.


„Уколико уклањање снега и леда с кровова зграда није могуће, правна лица, предузетници и физичка лица дужни су да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања, траке и баријере, тако да усмере пролазнике да заобиђу делове тротоара где постоји ризик од обрушавања”, наводе у Градској управи за инспекцијске послове.

За неуклањање снега и леда испред стамбених и пословних објеката, пословних простора и приватних кућа прописане су и казне и то 150 хиљада динара за правна лица и 25 хиљада за одговорно лице, те 75 хиљада за предузетника и 25 хиљада за физичка лица.

Инспекција је током зиме излазила на терен и за уочене неправилности издавани су налози за уклањање снега и леда, али у надлежној Управи објашњавају да су субјекти поступили по налогу инспектора тако да казне нису изрицане. Надлежни напомињу да су приликом контроле службена лица имала више саветодавних посета у циљу издавања упозорења, како правним тако и физичким лицима, да поступају у складу са наведеним одредбама Одлуке о уређењу Новог Сада.

Текст и фото Ј. Вукашиновић

EUR/RSD 117.5235
Најновије вести