Матица српска

Нови Сад ДАНАС У МАТИЦИ СРПСКОЈ Разговори о књижевности
Књижевни разговори „Аутонаративи, аутофикција, аутобиографски пакт” биће уприличени данас у 17 часова у Сали за седнице Матице српске (Матице српске 1).
Нови Сад У МАТИЦИ СРПСКОЈ О поезији Ђуре Јакшића
Предавање „Историја и мит у родољубивој поезији Ђуре Јакшића”, у оквиру циклуса „Српски народ у Банату”, одржаће се данас од 12 часова у свечаној сали Матице српске (Матице српске 1).
Нови Сад ДАНАС У МАТИЦИ СРПСКОЈ Звуци виоле и клавира
Концерт за виолу и клавир „Романса – елегија – сећање – соната” одржаће се данас од 18 часова у Свечаној сали Матице српске, Матице српске 1.
Култура / Књига СВЕТСКИ ПОЗНАТИ ПИСАЦ АНДРЕЈ МАКИН У МАТИЦИ СРПСКОЈ Крајње непоткупљив жири је – време
Познати писац Андреј Макин, члан Француске академије, био је, у оквиру програма „Молијерови дани“ који организује Француски институт у Србији, у посети Матици српској, где је уприличен разговор о његовој књизи „Стари календар једне љубави“.
Нови Сад МУЗИЧКЕ ВЕЧЕРИ МАТИЦЕ СРПСКЕ Промоција ЦД-а
Концертна промоција компакт диска „Јосип Славенски - Мирјана Живковић”, у спомен Мирјани Живковић, биће организована сутра од 18 часова, у свечаној сали Матице српске, Матице српске 1.
Култура / Наслови ОДР­ЖА­НА СКУПШТИНА МАТИЦЕ СРПСКЕ Дра­ган Ста­нић оста­је на че­лу ове институције
На данас одр­жа­ној 130. ре­дов­ној скуп­шти­ни Ма­ти­це срп­ске, по­но­во је за пред­сед­ни­ка на­шег нај­ста­ри­јег књи­жев­ног, кул­тур­ног и на­уч­ног дру­штва, ко­ја у кон­ти­ну­и­те­ту де­лу­је го­то­во два ве­ка, иза­бран про­фе­сор Уни­вер­зи­те­та у Но­вом Са­ду, књи­жев­ник и књи­жев­ни те­о­ре­ти­чар др Дра­ган Ста­нић, ко­ји је на че­лу МС био и прет­ход­не че­ти­ри го­ди­нe.
Култура / Сцена ЛЕПОТЕ ВОКАЛИЗА „КАМЕРНЕ РЕЗОНАНЦЕ” Концерт у Матици Српској, а потом и у Њујорку
Ансамбл “Камерна резонанца” приређује концерт сутра, 17. априла, у 18 часова, у Свечаној сали Матице српске, на којем ће представити свој програм “Лепоте вокализа”, састављен од композиција Светозара Саше Ковачевића, Мориса Равела, Ливије Јовчић, Јулије Бал, Андре Превина, Мануела де Фаље, Жоржа Бизеа, и Сергеја Рахмањинова.
Култура / Књига ПОВЕЉА ЗА НЕГОВАЊЕ СРПСКЕ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ Постхумно и за Горана Петровића
Добитници Повеље Матице српске за неговање српске језичке културе за 2023. годину су, академик Милосав Тешић и постхумно академик Горан Петровић за неговање српског језика и његових изражајних могућности.
Војводина БОГДАН ДУНЂЕРСКИ ТЕСТАМЕНТОМ ЈЕ СВЕ ОСТАВИО МАТИЦИ СРПСКОЈ Право и правда
Ја желим и наређујем да Матица српска на мојем имању / салашу/ у старо бечејском хатару оснује академију за пољопривредну наставу. Сви приходи мојег покретног и непокретног иметка имају се употребити искључиво на одржавање ове пољопривредне школе!  
Нови Сад У МАТИЦИ СРПСКОЈ Представљање зборника „Поезија Слободана Ракитића”
Представљањем зборника „Поезија Слободана Ракитића” Светски дан поезије биће обележен данас од 12 часова у свечаној сали Матице српске (Матице српске 1).
EUR/RSD 117.1154
Најновије вести