Зелено светло за Поглавље 27

Србија је добила зелено светло да без мерила, односно додатних услова, почне припреме за отварање Поглавља 27 о животној средини, једно од најтежих у приступању ЕУ,

потврђено је  ЕурАктиву у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. Следећи кораци за отварање поглавља су да Србија достави преговарачку позицију са прегледом стања у животној средини и плановима за усклађивање са европским стандардима, као и да ЕУ направи своју преговарачку позицију која садржи услове за затварање поглавља, на основу чега се добија коначно одобрење за отварање поглавља и заказује међувладина конференција.

Србија планира да први нацрт преговарачке позиције, која садржи предлог рокова усклађивања са ЕУ и транзиционих периода, односно одлагања рокова за период након приступања, заврши средином 2017. године. Подсетимо, Поглавље 27 је веома захтевно јер изискује велике пројекте, попут унапређења прераде отпадних вода и побољшања квалитета ваздуха. Стога је за овако сложена поглавља значајно је да се са њиховим отварањем не одуговлачи превише, зато што Брисел након отварања интензивније прати резултате увођења европских стандарда.

У сваком случају, савим је јасно да ће прилагођавање европским еколошким стандардима донети велику корист грађанима Србије, будући да је реч о, рецимо, обавезном затварању непрописних и дивљих депонија, улагању у раздвајање отпада и рециклажу, у побољшање квалитета ваздуха као и улагање у прераду отпадних вода и водоснабдевање. С друге стране, процењује се да је потребно донети 700 прописа и уложити 10 милијарди евра да би се Србија у потпуности ускладила са правилима ЕУ, с тим да би се то усклађивање добрим делом финан- сирало из фондове Уније.

Р. Д.

EUR/RSD 117.5685
Најновије вести