Фирмама недостаје готово трећина потребних радника

НОВИ САД: Национална служба за запошљавање спровела је анкету међу послодавцима за прошлу и ову годину да би дошла до анализе и прогнозе потреба тржишта рада у Србији.
majstor popravka
Фото: pixabay.com

По речима директора НСЗ-а Зорана Мартиновића, анкета послодаваца потврдила је да недостаје стручна и квалитетна радна снага, што је присутно већ неколико година и што је утицало на то да се активне мере запошљавања у овој години усмере управо на преквалификацију и обуку незапослених лица.

У анкети послодаваца учестовало је 5.012 малих, средњих и великих предузећа, од чега је обрађено 4.950. Од укупног броја анкетираних предузећа из Војводине их је 32,6 одсто. На основу истраживања тих послодаваца процењено је да ће у њима бруто стопа креирања послова ове године износити 10,4 одсто, док ће бруто стопа гашења послова износити 5,3 одсто, што значи да ће бити дупло више запошљавања него отпуштања.

Испитивање кретања запослености у овој години показује да ће у Војводини у предузећима чији су послодавци учестовали у анкети ове године доћи до повећања запослености од 4,8 одсто, док ће оно на нивоу државе износити 5,1 одсто.

Анкета је показала да су послодавци прошле године имали великих проблема у проналажењу радне снаге с посебним знањем и вештинама.

Највећу потребу за посебним знањима и вештинама у прошлој години послодавци су имали за стручњацима за развој софртвера, возачима тешких теретних возила и камиона, трговцима, машинским инжењерима. У погледу стручњних знања, послодавци су исказали вишеструко већу потребу за техничко-технолошким, а у мањој мери за друштвено-хуманистичким знањима. Код преносивих знања и вештина, газде су исказале највише потребе за познавањем информационо-комуникационих технологија, поседовањем разних врста дозвола и познавањем страних језика.

Чак 29,3 одсто, што је готово трећина анкетираних послодаваца, указало је на проблеме при проналажењу одговарајућих квалификација. Према макросекторима делатности, готово три четврине предузећа која су указала на проблеме концентрисано је у три: прерађивачка индустрија са 46 одсто од укупног броја анкетираних предузећа имала је проблем у проналажењу одговарајућих квалификација, у трговини је тај проблем имало 17,8 одсто, а у грађевинарству 11,7 одсто предузећа.

Најучестали проблеми приликом запошљавања, по оцени послодаваца, јесу дефицитарност занимања – 28 одсто, недостатак знања и вештина – 24,8 одсто и недостатак радног искуства – 23,5 одсто.

Национална служба за запошљавање, уважавајући резултате из анализе послодаваца за ову годину, нагласак и ставља управо на програме образовања, преквалификације, обуке, стицање практичних знања, како по обиму обука, тако и по броју лица која ће бити укључена у њих.

Анкета послодаваца нам је то потврдила, а очигледно показао сваки разговор с послодавцима, да нам заиста недостаје стручна и квалитетна радна снага, објашњава Зоран Мартиновић и додаје да је непоходно да се директно повежу формално образовање и практичан рад.


Највише особа с инвалидитетом у прерађивачкој индустрији

Резултати анкете послодаваца показују да је учешће запослених особа с инвалидитетом у укупној запослености у предузећима лане било око 1,9 одсто, што је 13,4 одсто више него 2016. године.

По макросекторској структури, лане је највећи број особа с инвалидитетом био запослен у прерађивачкој индустрији – 43,1 одсто, затим у трговини – 21,1 одсто и у административним и помоћним услужним делатностима – 52,6 одсто.

Више од половине њих радило је у малим предузећима.


Зато ћемо у овој години имати специфичне програме преквалификација, у оквиру којих ће 1.000 - 1.500 лица бити укључено у специјалистичке обуке у области информационо-комуникационих технологија јер су та танимања дефицитарна на тржишту рада, најављује Мартиновић.

Директор НСЗ-а додаје да је уведен и нови програм намењен запосленима да би кроз додатне обуке и едукације ширили постојећа знања и стицали нова и тиме предупредили проглашење за технолошки вишак.

Желимо да делујемо превентивно, да предупредимо долазак тих људи на нашу евиденцију. Боље је да се за њих заузмемо још док су у процесу рада и на тај начин помогнемо послодавцима да прилагоде знање својих радника новим технолошким процесима, рекао је Мартиновић.

Љ. Малешевић

EUR/RSD 117.2760
Најновије вести