Помоћ само онима који немају пара да плате рате

Грађани и предузећа већ могу да се пријављују за мере, односно олакшице у сервисирању финансијских обавеза које су уведене недавним одлукама Народне банке Србије.
novac stednja troskovi
Фото: pixabay.com

Извршни одбор НБС-а је усвојио одлуке о привременим мерама за банке у циљу адекватног управљања кредитним ризиком у условима пандемије ковид-19 и о привременим мерама за даваоце финансијског лизинга.

Њима су прописане мере и активности које су банке и даваоци финансијског лизинга дужни да примене у циљу адекватног управљања кредитним ризиком, што подразумева благовремено идентификовање потенцијалних потешкоћа код дужника и предузимање одговарајућих корака.

Банке и даваоци лизинга су обавезни да најкасније до 22. децембра на својој интернет презентацији и у својим послов-

ницама објаве обавештење којим се дужници информишу о могућностима подношења захтева за добијање олакшица, као и о условима које дужник треба да испуњава.

Дужници који испуњавају прописане услове, захтев за добијање олакшица банци или даваоцу финансијског лизинга могу поднети електронским путем или поштом, као и у пословним просторијама до 30. априла следеће године. Због тренутне епидемиолошке ситуације, дужницима се ипак саветује да захтеве подносе електронским путем.

Најновији пакет мера НБС-а, за разлику од прва два мораторијума, није намењен свима већ само онима који нису у стању да измирују своје финансијске обавезе.

Генерални секретар Удружења банака Србије Владимир Васић каже да ће најновије мере Народне банке Србије онима који не могу да измирују кредитне обавезе помоћи да премосте неколико наредних месеци, после чега би ваљало очекивати побољшање ситуације с ковидом-19, због које су мере и донете.

Васић истиче да су, за разлику од прва два мораторијума на отплату кредита, којима је могућност да зауставе своје обавезе била дата свима, најновије мере Народне банке Србије усмерене само на оне који стварно имају проблема у измиривању обавеза.

По његовим речима, банке ће у наредних неколико дана на својим интернет адресама истаћи како да се аплицира за укључивање у меру и који формулар да се попуни. Банке ће од тренутка када приме захтев имати рок од 30 дана да одговоре на сваки појединачни захтев.

– Грађани и фирме имају могућност да изаберу опцију да плаћају камату а не и главницу или да не плаћају ни камату ни главницу, која се обрачунава, али се плаћа након истека шест месеци – објашњава Васић.

Он сматра да ће та мера заиста помоћи онима којима је намењена јер је одлагање обавеза које доспевају или су доспеле добар начин да премосте период када обавезе пристижу а они немају приходе.

НБС је проценио да потребу за олакшицама имају посебно незапослени, дужници чији су просечни нето месечни приходи у последња три месеца испод просека зарада, као и дужници с просечним нето месечним приходима у последња три месеца до 120.000 динара, а чији нето месечни приход је десет одсто или више мањи у односу на приход пре 15. марта 2020. године и чији је степен кредитне задужености, односно оптерећеност месечних примања кредитним и другим обавезама, изнад 40 процената тих прихода.

За пољопривреднике, предузетнике и привредна друштва оцењено је да је олакшице у отплати обавеза потребно понудити нарочито дужницима који су у 2020. години имали пад пословних прихода, односно промета, од најмање 15 одсто у односу на 2019. годину или је дошло до прекида пословања дужника у непрекидном трајању од најмање 30 дана услед пандемије ковида-19.

Право на наведене олакшице имаће и дужници који су у доцњи дужој од 30 дана у материјално значајном износу по основу било које обавезе на које се одлука примењује.

Камата током грејс периода

Олакшице које су предвиђене одлукама односе се на репрограм и рефинансирање кредита и обавеза из финансијског лизинга, уз одобравање грејс-периода од шест месеци и одговарајућег продужења рока отплате тако да месечне обавезе дужника не буду веће од оних из плана отплате пре одобравања олакшица.

Током грејс-периода банка обрачунава камату, при чему се дужник у самом захтеву опредељује да ли ће плаћати камату током грејс периода или након његовог истека.

Д. Млађеновић

Boba
17.12.2020 • 17:28
DAJTE nam moratorijum kao PRETHODNA DVA, ovo je manipulacija sa gradjanima koji su na IVICI egzistencije
EUR/RSD 117.5738
Најновије вести