Јефтинија струја за око 100.000 домаћинства

НОВИ САД: Већ неколико година на снази је Уредба о енергетски заштићеном купцу, на основу које најсиромашнији грађани Србије, који испуне одговрајуће услове, стичу право да без плаћања потроше одређени број киловата или кубних метара гаса.
računi plaćanje / pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сваке године држава издваја новац на име те субвенције, а у буџету за 2019. годину за те намене издвојено је 1.320.000.000 динара.

Када је уведена поменута уредба, говорило се да ће право на статус енергетски заштићеног купца имати и више од 300.000 домаћинстава, међутим, до сада се за ту повластицу пријавило мање од 100.000. Треба рећи и да се највише сиромашних грађана Србије који стекну статус енергетски заштићеног купца одлучује да ту повластицу користе за електричну енергију. Наиме, за потрошњу струје повластица се може остварити сваког месеца, док се за потрошњу гаса умањење рачуна може остварити само током грејне сезоне.

У односу на 2016. годину, када је статус енергетски заштићеног купца имало њих мање од 70.000, у новембру 2017. године право на потрошњу одређеног броја киловата без плаћања имало је око 73.500 домаћинстава, а на име умањења по основу тог статуса издвојено је 1.086.867.083 динара. Прошле године у новембру 76.832 домаћинстава стекло је статус енергетски заштићеног купца, а издвојено је 1.119.456.585 динара.  

Од доношења Уредба је претрпела неколико измена и све су ишле у корист потошача. Тако је прошле године олакшана и поједностављена процедура за добијање права на бесплатне киловате, односно количине гаса. Наиме, терет прибављања документације којом се доказује испуњеност услова за стицање статуса енергетски угроженог купца пренет је на јединице локалне самоуправе. То значи да подносилац захтева, уз њега прилаже само податке неопходне за његову идентификацију и документа која потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција. У том смислу је и процедура за добијање права на бесплатне киловате, односно количине гаса, поједностављена у односу на период пре примене новог Закона о општем управном поступку. 


Месечни приход усклађује се два пута годишње

Укупан месечни приход домаћинства усклађује се два пута годишње, у априлу и октобру, с индексом потрошачких цена у претходних шест месеци.

Од 2013. године до сада ти су износи више пута повећавани па је, рецимо, на почетку 2014. године лимит за једночлано домаћинство био 13.222 динара, за домаћинства с два и три члана 19.251, с четири и пет чланова до 25.276, док је лимит за домаћинство са шест и више чланова износио 31.786 динара.


Да би се стекао стутус енергетски заштићеног купца, потребно је испунити неколико услова, међу којима су и број чланова домаћинства, као и висина укупног месечног прихода. Од децембра прошле године месечни приход једночланог домаћинства не сме премашити износ од 14.414,3 динара, за домаћинства с два и три члана лимит је 20.986,96, с четири и пет чланова 27.555,28, док је лимит за домаћинство са шест и више чланова 34.652,31 динара. Од броја чланова домаћинства зависи и број киловата које енергетски заштићени купци могу без плаћања да потроше. Једночлано домаћинство током целе године може трошити без плаћања 120 киловата месечно, она с два и три члана 160, с четири и пет чланова 200, а домаћинства са шест и више чланова 250 киловата.

Потребно је и да социјално угрожени грађани редовно плаћају своје рачуне, односно да немају дуговања, али и да не троше више киловата од прописаних лимита, чиме се обезбеђује да се део потрошених киловата потроши без плаћања. Потрошња струје већа од оне која обезбеђује право на бесплатно трошење дела киловата повлачи за собом губљење статуса енергетски заштићеног купца. Право на умањење месечне обавезе за одређене количине електричне енергије може се остварити ако је месечна потрошња, у обрачунском периоду, сведена на 30 дана, мања или једнака четворострукој количини електричне енергије на која енергетски заштићени купац купац има право.

Д. Млађеновић

EUR/RSD 117.5836
Најновије вести