Програмерима просечна зарада у августу лепих 174.778 динара

НОВИ САД: По подацима Републичког завода за статистику, просечна августовска  зарада запослених у Србији била је 64.639  динара и за 92 динара била је мања од оне исплаћене месец дана раније, када је у ковертама било 64.731 динар.
programeri, ilustracija
Фото: Dnevnik.rs

Мања је била и медијална зарада, а разлика у односу на јули износила је 66 динара, те је око половине укупно запослених у Србији у августу зарадило 49.933 динара у односу на јулских 49.999 динара.

Када се посматра просечна нето зарада у 19 делатности, за које РЗС објављује податке, у седам је зарада била виша од републичког просека, а у 12 мања. Између највише и најниже августовске просечне зараде по делатностима разлика је велика и износи чак 93.654  динара. Када се просечне зараде посматрају кроз призму медијалне, у две делатности је зарада била нижа од тог износа.

Просечна зарада у августу је у две делатности прескочила износ од 100.000 динара. Највише су, у просеку, зарадили запослени у делатности информисања и комуникације – 133.325  динара, а потом у финансијским делатностима и делатности осигурања - 104.934 динара.

Најмање августовске просечне нето зараде исплаћене су у делатности услуге смештаја и исхране – 39.671 динар, а та делатност једина је у којој су оне биле испод 40.000 динара. Мање од 50.000 динара у просеку, зарадили су још само запослени у осталим услужним делатностима - 47.344 динара.


Најниже зараде

Запослени у три области у августу су зарадили мање од 40.000 динара. Најмање новца било је у коверти запослених у области припреме и послуживања хране и пића – 36.880 динара, следе зараде запослених у области остале личне услужне делатности, који су тог месеца зарадили 37.190 динара и у области прерада дрвета и производи од дрвета, осим намештаја, где је јулска просечна плата била 38.702 динара.

Нешто више од 40.000 динара зарадили су запослени у области туристичке агенције, тур-оператери и резервације - 40.527 динара, а мање од 41.000 динара зарадили су још само запослени у области поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству - 40.736 динара.


Просечна зарада виша од 100.000 динара у августу је исплаћена у 12 области. Највише су, у просеку, зарадили запослени у рачунском програмирању, консултантским и с тим повезаним делатностима – 174.778 динара, следе они који раде у у ваздушном саобраћају - 167.119 динара, док су на трећем месту по висини зарада оне исплаћене запосленима у области научно-истраживање и развој, које су у августу, у просеку, биле 132.292 динара. Више од 100.000 динара у августу су зарадили и запослени у области експлоатација сирове нафте и природног гаса - 107.644 динара, они који раде у области финасијских услуга, осим осигурања и пензионих  фондова -117.248 динара, у области услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима 110.200 динара. У области производња дуванских производа августовске зараде биле су 112.849 динара, док су запослени у области управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем, у просеку, зарадили 105.691 динар. Они који раде у производњи основних фармацеутских производа и препарата у августу су зарадили 101.547 динара, експлоатацији руде метала 102.173 динара, у области кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких записа у коверти било је 112.715 динара, а у области осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања, августовке зараде биле су 100.252 динара.

Д. Млађеновић

NS
28.10.2021 • 11:40
To nije tačno 2-3 manje i to ako zadrže posao. Tu cifru imaju samo retki stručnjaci
???
28.10.2021 • 11:41
Laž
EUR/RSD 117.3460
Најновије вести